?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <title>title 贵阳塑公司介绍:雕塑的基本材料和常用材?- 贵州石明石景观工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="璐甸槼板曞,璐甸槼板曞鍏徃"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/style.css" type="text/css" media="all"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/css.css" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/zzsc.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/global.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/index1.css" > <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <div class="top"> <div class="top_center"> <div class="top_hy">贵州石明石景观工程有限公司为免费提?a href="http://www.karenweinberg.com">贵州塑ա家报价</a>?a href="/supply/">贵阳塑ա?/a>?a href="/news/">贵州城徺塑价格</a>等相关信息发布资讯,敬请关注?/div> <div class="top_r"></div> </div> </div> <div class="top_header"> <div class="header_con"> <div class="c_l"> <p>⿡企业,品质?/p> <span>能想到的 石明石都能做</span> </div> <div class="c_right"></div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_center"> <ul> <li><a href="/" ><span>??/span></a></li> <li><a href="/about/" ><span>公司简?/span></a></li> <li><a href="/download/" ><span>工程案例</span></a> <dl> <dd><a href="/adslb/" >按雕塑类?/a></dd> <dd><a href="/adscz/" >按雕塑材?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/csds/" ><span>塑制品</span></a> <dl> <dd><a href="/csds/fdzp/" >浮雕制品</a></dd> <dd><a href="/csds/hb/" >花钵</a></dd> <dd><a href="/csds/lsb/" >流水?/a></dd> <dd><a href="/csds/rwyd/" >人物圆雕</a></dd> <dd><a href="/csds/bxgdszp/" >不Ԣ雕塑制?/a></dd> <dd><a href="/csds/tdgyp/" >М雕工ѹ?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" ><span>新闻中弨</span></a> <dl> <dd><a href="/news/gsxw/" >公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/dszs/" >行业新闻</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" ><span>务介绍</span></a></li> <li><a href="/contact/" ><span>쳻我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="case-warp csort"> <div class="case-sort"> <div class="weizhi"> <div class="xwdt"> <p>新闻中弨</p> </div> <div class="dqwz1">쉍᫽?a href="/">首页</a> > <a href="/news/dszs/">行业新闻</a> > 详细内容</div> </div> </div> </div> </div> <div class="main1"> <div class="mainn"> <div class="mleft"> <div class="leftnr"> <div class="leftbt"> <h1 style="font-size:22px;text-align:center;">贵阳塑公司介绍:雕塑的基本材料和常用材?/h1> <div class="zuozhe">来源?a href='http://www.karenweinberg.com/news/77.html'>http://www.karenweinberg.com/news/77.html</a> ߶间:2018-07-10 </div> </div> </div> <div class="left_xx"></div> <div class="left_content"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">  我们只看到屿在公ƭ、城ɡ校ƭ等处的贵阳塑,却᫟̢塑的基本材料是什么〱?b>贵阳塑公司</b>向您介绍制作塑Є基材顒常用材料是什么?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">  一、制作雕塑的基本材料</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">  塑艺术是以、刻、塑以ǿ堆、焊、敲击、编织等؋段制作三维空间形象Є〱统的材料石、木、金属、石膏、树脂ǿ뜟等。、浮和镂空是基本形。在同一环境下用一种或浮雕共同表达一个主놅容的叫组?/span><br /> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">  随着科学技的发展和观念的댖.在现代ѹ中出现了反传统Є四维雕塑、五维雕塑、声光ѹ、动雕塑以及软塑等。这是由于爱Ơ斯坦的相对论出?冲破了由牛顿学说建立Є世界观.改变了人们的߶空观念.使现代ѹ家件站在更高的层次上去认识世界和表现世?突破传统Є三维的Ǚ态的形.向多维Є时空方Ǣ探索?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><img src="/uploads/image/20180710/20180710095054_2137.jpg" alt="贵阳塑" width="556" height="382" title="贵阳塑" align="" /><br /> </span> </p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">  二、制作雕塑的常用材料</span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">  泥是制作塑常用且最廉价Є材?它具可塑性强.改动方便.保存难度小。温度适应围?͠价低等优点〱小稿子到大型塑.都是用泥塑造ʦ型〱不是؀的泥都可以作雕塑的。它必须是粘强、质地细Є泥土?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">  除用泥雕塑外.还有用油泥、、糖等材料来雕塑的.Ǣ和糖在民间运用輩夷Կ油泥也常常为雕塑家؀用。油泥是一ո工制͠的合成材料.由橡、蜡、植物油或机油、滑石等材料熔制而成.具有粘性强、不칲裂的特点.但嵯温度影响?价格㼌量少.؀以一般雕塑家常用它做小稿子或尺寸较小Є作哲?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">  三、其他辅ɩ材?/span><br /> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"> 在雕刻贵ֳ雕塑的过程?艺术家们需要用到很多的辅ֶ材?塑Є辅ɩ材料有.都是为ɠ强塑Є强度。这些材料有质、金属、丝麻等。木材有方木、、木板、木块等。金属有Ԣ、角в铁丝、铁ԉ等?/span><br /> </div> <div class="context"> <ul> <div>¦?<a href="78.html">贵州城徺塑金属创作Є雕塑作?/a></div> <div>下一?<a href="76.html">贵州塑ա家讲解岩浮雕制品Є清洁方?/a></div> </ul> <div class="tag">相关݇签?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%b5%f1%cb%dc'>贵阳塑</a>,<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%b5%f1%cb%dc%b9%ab%cb%be'>贵阳塑公司</a>,</div> <div class="comment_list"><div class="title3"> <div class="title3_l">相关信息</div> </div> <ul> <li><a href="/news/122.html" target="" title="贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需要注׏哪些?" >贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需要注׏哪些?</a></li> <li><a href="/news/119.html" target="" title="贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提" >贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提</a></li> <li><a href="/news/118.html" target="" title="贵阳塑公司山制施工步骤哪些?" >贵阳塑公司山制施工步骤哪些?</a></li> <li><a href="/news/116.html" target="" title="塑公司于校ƭ雕塑的技巧有哪些? >塑公司于校ƭ雕塑的技巧有哪些?/a></li> <li><a href="/news/115.html" target="" title="贵阳塑公司为大家介ո玻璃Ԣ雕塑有哪些特点" >贵阳塑公司为大家介ո玻璃Ԣ雕塑有哪些特点</a></li> </ul> </div> <div class="title3"> <div class="title3_l">相关产品</div> </div> <div class="c_product_b"> </div> <!--pages内容--> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="left_xx"></div> <!--百度分享代码--> </div> </div> <div class="mright"> <div class="part2"><span><a href="/about/" >关于我们</a></span><a href="/about/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵阳塑"/></a></div> <div class="part3"> <div class="zxal"> <p><a href="/about/" >公司概况</a></p> <p><a href="/about/about2.html" >务项目</a></p> </div> </div> <div class="part2"><span><a href="/news/">推荐օ读</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/122.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/121.html" title="[tilte]"><span class="a_t">玻璃Ԣ雕塑品可应用于哪些地方...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/120.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑艺术?D技中完融合...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/119.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/118.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司山制施工步骤...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/117.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵州塑ա家响雕塑创Ơ素...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/116.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑公司于校ƭ雕塑的技巧有?..</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/115.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司为大家介ո玻璃Ԣ雕...</span> </a></li> </ul> </div> <div class="part2"style="margin-top:20px;"><span><a href="/contact/">쳻我们</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑ա家"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li>쳻人ϸ姜先?/li> <li>座机?851-85621005</li> <li>؋机?3312200525</li> <li>̮箱?24065130@qq.com</li> <li>网址Yww.karenweinberg.com</li> <li>地址뵴ֳ徺云岩区中华北?号国艺大ա?8??/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <link href="/templets/default/css/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="footer"> <div class="f_con"> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >公司简?/a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >推荐资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中弨</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >쳻我们</a> | <a href="/sitemap.html" >网站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" >XML</a> | <a href="/4g/" target="_blank" >؋机网站</a> | <div class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> Powered by    </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.karenweinberg.com(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州石明石景观工程有限公?nbsp;  贵州城徺塑ա家哪家好?贵州ݡ园塑订做벰Ա?贵州塑ա怎么ݷ?贵阳塑公司˸以批发价ݼ大量现货提供贵ֳ雕塑公司、贵州校ƭ雕塑、贵州城市雕塑等品质优̳Є产品ǿ报价,欢迎来电咨询定制! <span style="font-weight:bold;">热门城徺推广: </span> </div></div> </td> </tr> </table> </div> <!-- <script type="text/javascript">var parent_id=14474;</script> --> <link href="/template/gzsms001/lib/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="service"> <a href="javascript:void(0);" class="srvLog" target="_blank"></a> <a class="srvCns" href="tencent://message/?uin=824065130&Site=企业网站&Menu=yes">在线咨询</a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDj"></a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDD" ></a> </div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.nav_center li').hover(function(){ $(this).find('dl').show(); }, function(){ $(this).find('dl').hide(); }) }) </script> <script> (function() { // 返回顶部按钮动隐藏 $(window).scroll(function(){ if ($(window).scrollTop()>200){ $('#goTop').fadeIn(); }else if($(window).scrollTop()<200){ $('#goTop').fadeOut(); } }); // 返回顶部按钮 $('#goTop').click(function() { $("html, body").animate({scrollTop:0}, 200); }); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?00708b558988188a739360d0a7047b29"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='lorec'></q><tt id='lorec'><dd id='lorec'><noscript id='lorec'><dl id='lorec'><i id='lorec'></i><dd id='lorec'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='lorec'></tr><td id='lorec'></td><q id='lorec'></q><dd id='lorec'></dd><div id='lorec'><button id='lorec'><tfoot id='lorec'><i id='lorec'><dl id='lorec'><i id='lorec'><strike id='lorec'><dt id='lorec'></dt></strike></i></dl></i><pre id='lorec'></pre></tfoot><u id='lorec'></u><small id='lorec'></small></button><tr id='lorec'></tr></div><strike id='lorec'></strike><label id='lorec'></label><button id='lorec'></button><optgroup id='lorec'></optgroup><dd id='lorec'></dd><sup id='lorec'><del id='lorec'><strike id='lorec'><dd id='lorec'></dd></strike></del></sup><fieldset id='lorec'><p id='lorec'></p></fieldset><big id='lorec'><big id='lorec'><address id='lorec'><dl id='lorec'></dl></address><dd id='lorec'></dd><table id='lorec'><abbr id='lorec'><strong id='lorec'><blockquote id='lorec'></blockquote></strong></abbr><td id='lorec'><pre id='lorec'></pre></td></table></big></big><q id='lorec'><abbr id='lorec'><thead id='lorec'></thead></abbr></q><li id='lorec'><q id='lorec'><acronym id='lorec'><dd id='lorec'><td id='lorec'><noframes id='lorec'><tr id='lorec'><strong id='lorec'></strong><small id='lorec'></small><button id='lorec'></button><li id='lorec'><noscript id='lorec'><big id='lorec'></big><dt id='lorec'></dt></noscript></li></tr><ol id='lorec'><option id='lorec'><table id='lorec'><blockquote id='lorec'><tbody id='lorec'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='lorec'></u><kbd id='lorec'><kbd id='lorec'></kbd></kbd></noframes><abbr id='lorec'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='lorec'><button id='lorec'><abbr id='lorec'></abbr></button></thead><button id='lorec'><u id='lorec'><u id='lorec'></u></u><tr id='lorec'><optgroup id='lorec'><dd id='lorec'><dfn id='lorec'><tt id='lorec'><thead id='lorec'><optgroup id='lorec'></optgroup></thead></tt><legend id='lorec'></legend><noframes id='lorec'><b id='lorec'><form id='lorec'></form></b></noframes></dfn><pre id='lorec'></pre></dd></optgroup><dl id='lorec'><big id='lorec'><dd id='lorec'><td id='lorec'><dir id='lorec'></dir></td></dd></big><optgroup id='lorec'></optgroup><dfn id='lorec'></dfn></dl></tr></button><strong id='lorec'></strong><ol id='lorec'><dfn id='lorec'><kbd id='lorec'></kbd></dfn></ol><ul id='lorec'></ul><noframes id='lorec'></noframes><blockquote id='lorec'></blockquote><fieldset id='lorec'></fieldset><sup id='lorec'><p id='lorec'><tt id='lorec'><sup id='lorec'><bdo id='lorec'><ol id='lorec'><sup id='lorec'><dl id='lorec'><em id='lorec'><label id='lorec'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='lorec'></address></sup></tt></p><fieldset id='lorec'><noframes id='lorec'><code id='lorec'><strong id='lorec'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='lorec'></sup><div id='lorec'><pre id='lorec'><select id='lorec'></select><td id='lorec'></td></pre></div><kbd id='lorec'><u id='lorec'></u></kbd><div id='lorec'></div><blockquote id='lorec'></blockquote><q id='lorec'></q><th id='lorec'></th><big id='lorec'></big><address id='lorec'><b id='lorec'><select id='lorec'></select></b></address><code id='lorec'></code><ul id='lorec'><strike id='lorec'></strike></ul><noscript id='lorec'></noscript><pre id='lorec'></pre><div id='lorec'><p id='lorec'></p></div><tfoot id='lorec'></tfoot><thead id='lorec'><bdo id='lorec'></bdo></thead><kbd id='lorec'></kbd><p id='lorec'><fieldset id='lorec'><style id='lorec'></style></fieldset></p><acronym id='lorec'><big id='lorec'><code id='lorec'></code></big></acronym><noframes id='lorec'><fieldset id='lorec'></fieldset></noframes><ol id='lorec'></ol><font id='lorec'></font><td id='lorec'><ol id='lorec'></ol></td><center id='lorec'></center><option id='lorec'></option><legend id='lorec'></legend><big id='lorec'></big><sub id='lorec'><ol id='lorec'><li id='lorec'><label id='lorec'></label></li></ol></sub><i id='lorec'><ol id='lorec'></ol></i><del id='lorec'></del><tr id='lorec'><tr id='lorec'><bdo id='lorec'><form id='lorec'><em id='lorec'></em><ins id='lorec'><center id='lorec'><center id='lorec'></center></center></ins><pre id='lorec'><em id='lorec'></em><abbr id='lorec'><legend id='lorec'><div id='lorec'><center id='lorec'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='lorec'></b><noframes id='lorec'><span id='lorec'></span></noframes><font id='lorec'><ol id='lorec'></ol></font><td id='lorec'><abbr id='lorec'><option id='lorec'><big id='lorec'></big></option></abbr><dfn id='lorec'></dfn></td><form id='lorec'><legend id='lorec'></legend></form><td id='lorec'><strike id='lorec'><blockquote id='lorec'></blockquote></strike></td><sup id='lorec'><fieldset id='lorec'><li id='lorec'></li></fieldset></sup><option id='lorec'></option><thead id='lorec'></thead><del id='lorec'></del><b id='lorec'><tfoot id='lorec'></tfoot><i id='lorec'></i></b><sup id='lorec'></sup><thead id='lorec'></thead><kbd id='lorec'></kbd><acronym id='lorec'><strike id='lorec'></strike></acronym><table id='lorec'><select id='lorec'></select></table><strong id='lorec'></strong><center id='lorec'></center><p id='lorec'><b id='lorec'><bdo id='lorec'><span id='lorec'></span></bdo></b></p><tr id='lorec'><form id='lorec'><strong id='lorec'><dir id='lorec'></dir></strong><th id='lorec'></th></form><strong id='lorec'><select id='lorec'></select></strong></tr><form id='lorec'><pre id='lorec'></pre></form><code id='lorec'></code><optgroup id='lorec'></optgroup><strong id='lorec'><td id='lorec'><table id='lorec'><legend id='lorec'><legend id='lorec'><big id='lorec'><fieldset id='lorec'><q id='lorec'><tfoot id='lorec'><big id='lorec'><tt id='lorec'><thead id='lorec'></thead></tt></big><p id='lorec'></p><button id='lorec'><table id='lorec'><ins id='lorec'></ins><tt id='lorec'><li id='lorec'><thead id='lorec'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='lorec'><td id='lorec'></td><tfoot id='lorec'></tfoot></tr><strong id='lorec'><span id='lorec'><dfn id='lorec'></dfn><bdo id='lorec'><thead id='lorec'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='lorec'></button><ol id='lorec'><font id='lorec'><blockquote id='lorec'><center id='lorec'></center></blockquote></font></ol><strong id='lorec'></strong><dl id='lorec'><legend id='lorec'></legend><sub id='lorec'><small id='lorec'></small></sub></dl><style id='lorec'></style><pre id='lorec'><code id='lorec'></code></pre><big id='lorec'></big><font id='lorec'></font><bdo id='lorec'></bdo><dfn id='lorec'><dd id='lorec'><button id='lorec'><strike id='lorec'><div id='lorec'><div id='lorec'><legend id='lorec'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='lorec'><q id='lorec'></q></optgroup></dd><ol id='lorec'><q id='lorec'><dfn id='lorec'><button id='lorec'><tbody id='lorec'><tbody id='lorec'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='lorec'></dl><fieldset id='lorec'></fieldset><u id='lorec'></u><div id='lorec'><ins id='lorec'></ins></div><strong id='lorec'></strong><center id='lorec'></center><strong id='lorec'></strong><small id='lorec'></small><td id='lorec'><q id='lorec'><q id='lorec'><b id='lorec'><optgroup id='lorec'></optgroup></b></q><ol id='lorec'><bdo id='lorec'></bdo></ol><dd id='lorec'><th id='lorec'></th></dd><blockquote id='lorec'></blockquote><ul id='lorec'><style id='lorec'></style></ul></q></td><noscript id='lorec'></noscript><ol id='lorec'></ol><p id='lorec'></p><strong id='lorec'><big id='lorec'></big><strike id='lorec'><q id='lorec'><sup id='lorec'></sup></q></strike></strong><p id='lorec'><thead id='lorec'><acronym id='lorec'><tfoot id='lorec'><kbd id='lorec'></kbd><form id='lorec'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='lorec'></fieldset><b id='lorec'><dt id='lorec'></dt></b><sup id='lorec'></sup><label id='lorec'></label><noframes id='lorec'><ins id='lorec'></ins></noframes><td id='lorec'></td><dfn id='lorec'></dfn><font id='lorec'><style id='lorec'></style></font><tr id='lorec'><td id='lorec'></td></tr><dfn id='lorec'><ul id='lorec'></ul></dfn><tr id='lorec'></tr><abbr id='lorec'></abbr><strong id='lorec'></strong><dt id='lorec'></dt><span id='lorec'><label id='lorec'><td id='lorec'></td></label><address id='lorec'></address></span><label id='lorec'><bdo id='lorec'><dt id='lorec'><dl id='lorec'></dl></dt></bdo></label><abbr id='lorec'><optgroup id='lorec'></optgroup></abbr><code id='lorec'></code><address id='lorec'><thead id='lorec'></thead></address><td id='lorec'><style id='lorec'><tbody id='lorec'></tbody><strong id='lorec'></strong></style></td><ul id='lorec'><ul id='lorec'></ul></ul><del id='lorec'></del><th id='lorec'><option id='lorec'><legend id='lorec'></legend></option></th><b id='lorec'></b><i id='lorec'><noscript id='lorec'></noscript></i><q id='lorec'></q><select id='lorec'></select><option id='lorec'></option><optgroup id='lorec'><big id='lorec'></big></optgroup><noframes id='lorec'><acronym id='lorec'><em id='lorec'></em><td id='lorec'><div id='lorec'></div></td></acronym><address id='lorec'><big id='lorec'><big id='lorec'></big><legend id='lorec'></legend></big></address></noframes><ul id='lorec'></ul><abbr id='lorec'><p id='lorec'><small id='lorec'><bdo id='lorec'><code id='lorec'><i id='lorec'><legend id='lorec'></legend></i><sub id='lorec'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='lorec'></noscript><tr id='lorec'></tr><select id='lorec'><button id='lorec'><dfn id='lorec'><p id='lorec'></p><q id='lorec'></q></dfn></button><noframes id='lorec'></noframes><b id='lorec'></b></select><font id='lorec'></font><option id='lorec'></option><fieldset id='lorec'></fieldset><noframes id='lorec'><i id='lorec'><div id='lorec'><ins id='lorec'></ins></div></i></noframes><tr id='lorec'></tr><label id='lorec'><small id='lorec'></small><b id='lorec'></b></label><noscript id='lorec'><tr id='lorec'></tr><div id='lorec'></div><noscript id='lorec'></noscript><tr id='lorec'></tr></noscript><center id='lorec'></center><dl id='lorec'></dl><blockquote id='lorec'></blockquote><pre id='lorec'><dl id='lorec'><noframes id='lorec'><i id='lorec'></i></noframes><dt id='lorec'></dt></dl><label id='lorec'><dfn id='lorec'></dfn></label></pre><dir id='lorec'></dir><strike id='lorec'></strike><thead id='lorec'></thead><span id='lorec'></span><i id='lorec'></i><font id='lorec'></font><style id='lorec'></style><font id='lorec'></font><td id='lorec'><select id='lorec'><b id='lorec'><address id='lorec'><noscript id='lorec'><acronym id='lorec'></acronym></noscript></address><style id='lorec'><tbody id='lorec'></tbody></style></b></select><ul id='lorec'><thead id='lorec'></thead></ul></td><strike id='lorec'><dt id='lorec'></dt></strike><dfn id='lorec'></dfn><dir id='lorec'><b id='lorec'></b><font id='lorec'></font></dir><ul id='lorec'></ul><q id='lorec'></q><acronym id='lorec'></acronym><center id='lorec'><strong id='lorec'></strong></center><ins id='lorec'><label id='lorec'></label><span id='lorec'></span></ins><li id='lorec'><blockquote id='lorec'></blockquote></li><th id='lorec'><table id='lorec'></table></th><tfoot id='lorec'></tfoot><ins id='lorec'></ins><table id='lorec'></table><noscript id='lorec'><del id='lorec'><ol id='lorec'><center id='lorec'><ul id='lorec'></ul><div id='lorec'></div></center></ol></del></noscript><strong id='lorec'><legend id='lorec'></legend><td id='lorec'></td></strong><font id='lorec'><font id='lorec'></font></font><noscript id='lorec'><em id='lorec'><form id='lorec'><sub id='lorec'></sub></form><bdo id='lorec'></bdo></em></noscript><address id='lorec'></address><center id='lorec'><del id='lorec'></del><sup id='lorec'></sup></center><kbd id='lorec'></kbd><font id='lorec'><b id='lorec'></b><table id='lorec'></table><blockquote id='lorec'></blockquote></font><big id='lorec'><q id='lorec'><center id='lorec'><button id='lorec'></button></center></q></big><i id='lorec'><form id='lorec'><option id='lorec'></option><dir id='lorec'><thead id='lorec'></thead></dir></form><tr id='lorec'><strike id='lorec'><noframes id='lorec'><dl id='lorec'></dl></noframes></strike><dt id='lorec'></dt></tr></i><dfn id='lorec'></dfn><tbody id='lorec'></tbody><select id='lorec'><dir id='lorec'><noscript id='lorec'><th id='lorec'><strike id='lorec'></strike><small id='lorec'></small></th></noscript><tbody id='lorec'><em id='lorec'><optgroup id='lorec'></optgroup><style id='lorec'><tr id='lorec'></tr><address id='lorec'></address></style></em></tbody><code id='lorec'><noscript id='lorec'><ins id='lorec'><font id='lorec'></font></ins></noscript></code></dir><p id='lorec'></p><dl id='lorec'></dl></select><form id='lorec'><bdo id='lorec'></bdo><optgroup id='lorec'><tbody id='lorec'></tbody></optgroup><blockquote id='lorec'><button id='lorec'><pre id='lorec'><li id='lorec'><tfoot id='lorec'><kbd id='lorec'></kbd></tfoot><fieldset id='lorec'><dd id='lorec'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='lorec'></table><span id='lorec'><dl id='lorec'></dl></span></blockquote></form><em id='lorec'><small id='lorec'><blockquote id='lorec'></blockquote></small></em><tfoot id='lorec'></tfoot><del id='lorec'><pre id='lorec'></pre></del><em id='lorec'><acronym id='lorec'><th id='lorec'></th></acronym></em><fieldset id='lorec'></fieldset><code id='lorec'><noframes id='lorec'></noframes></code><form id='lorec'><optgroup id='lorec'><dir id='lorec'></dir></optgroup></form><strong id='lorec'></strong><ins id='lorec'><option id='lorec'></option></ins><dd id='lorec'></dd><span id='lorec'><tbody id='lorec'></tbody></span><strong id='lorec'><pre id='lorec'><form id='lorec'></form></pre></strong><li id='lorec'><abbr id='lorec'><dir id='lorec'></dir><acronym id='lorec'></acronym></abbr></li><ol id='lorec'></ol><strike id='lorec'></strike><label id='lorec'></label><legend id='lorec'><address id='lorec'><thead id='lorec'><tr id='lorec'></tr></thead></address><dt id='lorec'></dt></legend><thead id='lorec'></thead><ins id='lorec'><big id='lorec'></big></ins><kbd id='lorec'></kbd><center id='lorec'><acronym id='lorec'></acronym><code id='lorec'></code></center><ul id='lorec'><pre id='lorec'></pre></ul><style id='lorec'><dt id='lorec'><noframes id='lorec'></noframes></dt><sub id='lorec'></sub><b id='lorec'></b></style></div></html>