?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <title>title 贵阳塑公司浅谈浮雕与透雕Є技?- 贵州石明石景观工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="璐甸槼板曞鍏徃"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/style.css" type="text/css" media="all"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/css.css" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/zzsc.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/global.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/index1.css" > <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <div class="top"> <div class="top_center"> <div class="top_hy">贵州石明石景观工程有限公司为免费提?a href="http://www.karenweinberg.com">贵州塑ա家报价</a>?a href="/supply/">贵阳塑ա?/a>?a href="/news/">贵州城徺塑价格</a>等相关信息发布资讯,敬请关注?/div> <div class="top_r"></div> </div> </div> <div class="top_header"> <div class="header_con"> <div class="c_l"> <p>⿡企业,品质?/p> <span>能想到的 石明石都能做</span> </div> <div class="c_right"></div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_center"> <ul> <li><a href="/" ><span>??/span></a></li> <li><a href="/about/" ><span>公司简?/span></a></li> <li><a href="/download/" ><span>工程案例</span></a> <dl> <dd><a href="/adslb/" >按雕塑类?/a></dd> <dd><a href="/adscz/" >按雕塑材?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/csds/" ><span>塑制品</span></a> <dl> <dd><a href="/csds/fdzp/" >浮雕制品</a></dd> <dd><a href="/csds/hb/" >花钵</a></dd> <dd><a href="/csds/lsb/" >流水?/a></dd> <dd><a href="/csds/rwyd/" >人物圆雕</a></dd> <dd><a href="/csds/bxgdszp/" >不Ԣ雕塑制?/a></dd> <dd><a href="/csds/tdgyp/" >М雕工ѹ?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" ><span>新闻中弨</span></a> <dl> <dd><a href="/news/gsxw/" >公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/dszs/" >行业新闻</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" ><span>务介绍</span></a></li> <li><a href="/contact/" ><span>쳻我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="case-warp csort"> <div class="case-sort"> <div class="weizhi"> <div class="xwdt"> <p>新闻中弨</p> </div> <div class="dqwz1">쉍᫽?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</div> </div> </div> </div> </div> <div class="main1"> <div class="mainn"> <div class="mleft"> <div class="leftnr"> <div class="leftbt"> <h1 style="font-size:22px;text-align:center;">贵阳塑公司浅谈浮雕与透雕Є技?/h1> <div class="zuozhe">来源?a href='http://www.karenweinberg.com/news/48.html'>http://www.karenweinberg.com/news/48.html</a> ߶间:2018-01-25 </div> </div> </div> <div class="left_xx"></div> <div class="left_content"> <p> <p> <span style="font-size:16px;">      <b>贵阳塑公司</b>说浮是在石料上Ǣ雕刻,使物Ə凸起的刻技法。它与比较大Є区别是,浮只从前方位表现物像Є“半立体ן”,后方位或贴在石料上,或据石顱情况简略雕刻。要凸起物像,自勇要в去Ǟ物Ə的部分,如果铲ա非物像部分Є深度浅,那凸起Є物Ə就也浅,这ݷ的作就称为浅浮雕,反Ɉ称为高浮。浮雕比輩接近圆雕?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="http://www.karenweinberg.com/uploads/image/20180125/20180125105917_5156.jpg" alt="贵阳塑公司" width="277" height="234" title="贵阳塑公司" align="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">      浮雕在我ƽ有Ԁ久Є历史,是继圆雕ɐ出现Є一种装饰性的刻技法,번于石壁或柱Є表Ǣ,如刻于北魏太和十八年Є洛ֳ龙门石窟古ֳ洞佛龛Є石楣上Є浮、陕西西安唐太宗昭六骏浮雕等?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">      贵阳塑公司说寿山石Є浮始于明、清߶期寿山石砚ƛ雕和印章方ұ的ƛ,勇因为材料的缘故,在体积上和中国ա代Є浮作品相比,殊,但是中ƽ传统的浮雕艺术对寿山石Є薄׏、透雕就是鉴中国古代寺院、宫殿、亭台楼ֲ小桥、村᫭装饰刻以ǿ摩崖石刻、、木技法发展而来Є?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">      浮雕Є选材十分讲究石料Є色ֶ分明和石宽大平整,因此选择色层分明薄形石料,利用外层石色雕刻景物,以里层石色作为衬底,形成然套色。有两层色׮Կ,可以利用上层石色进行刻,下山为衬底,或在衬底上刻薄意,犹如浮与画交相辉。色ֶ有벱次的,可以用来雕刻浮雕作品,这ݷ,艺效果就加理想?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">      贵阳塑公司说在浮雕作品中,保留凸出Є物Ə部分,Կ将背部分进行局部或全部镂空,就称为͏雕。透雕与镂、链异同表现为,三者都穿͏性,但透雕Є背Ǣ多以插屏的形来表现,单Ǣ透雕和双Ǣ透雕Ɉ。单Ǣ透雕只刻正,双Ǣ透雕顰正、背两Є物Ə都刻出来〱管单Ǣ透雕还是双͏雕,都与镂、链有Ԁ质Є区别,̣就是镂和о雕都是360度的全方Ǣ雕刻,Կ不是正、反两,因此,镂雕和链属于技法,Կ透雕则是浮雕技泿延伸?/span> </p> </p> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"></span> </p> </div> <div class="context"> <ul> <div>¦?<a href="49.html">贵州塑ա家讲解и铜塑Є养措?/a></div> <div>下一?<a href="47.html">贵州城徺塑Є材?/a></div> </ul> <div class="tag">相关݇签?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%b5%f1%cb%dc%b9%ab%cb%be'>贵阳塑公司</a>,</div> <div class="comment_list"><div class="title3"> <div class="title3_l">相关信息</div> </div> <ul> <li><a href="/news/123.html" target="" title="贵阳塑公司谈玻钢塑Є上色方? >贵阳塑公司谈玻钢塑Є上色方?/a></li> <li><a href="/news/122.html" target="" title="贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需要注׏哪些?" >贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需要注׏哪些?</a></li> <li><a href="/news/119.html" target="" title="贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提" >贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提</a></li> <li><a href="/news/118.html" target="" title="贵阳塑公司山制施工步骤哪些?" >贵阳塑公司山制施工步骤哪些?</a></li> <li><a href="/news/116.html" target="" title="塑公司于校ƭ雕塑的技巧有哪些? >塑公司于校ƭ雕塑的技巧有哪些?/a></li> </ul> </div> <div class="title3"> <div class="title3_l">相关产品</div> </div> <div class="c_product_b"> </div> <!--pages内容--> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="left_xx"></div> <!--百度分享代码--> </div> </div> <div class="mright"> <div class="part2"><span><a href="/about/" >关于我们</a></span><a href="/about/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵阳塑"/></a></div> <div class="part3"> <div class="zxal"> <p><a href="/about/" >公司概况</a></p> <p><a href="/about/about2.html" >务项目</a></p> </div> </div> <div class="part2"><span><a href="/news/">推荐օ读</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/123.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈玻钢塑Є上色方...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/122.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/121.html" title="[tilte]"><span class="a_t">玻璃Ԣ雕塑品可应用于哪些地方...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/120.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑艺术?D技中完融合...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/119.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/118.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司山制施工步骤...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/117.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵州塑ա家响雕塑创Ơ素...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/116.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑公司于校ƭ雕塑的技巧有?..</span> </a></li> </ul> </div> <div class="part2"style="margin-top:20px;"><span><a href="/contact/">쳻我们</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑ա家"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li>쳻人ϸ姜先?/li> <li>座机?851-85621005</li> <li>؋机?3312200525</li> <li>̮箱?24065130@qq.com</li> <li>网址Yww.karenweinberg.com</li> <li>地址뵴ֳ徺云岩区中华北?号国艺大ա?8??/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <link href="/templets/default/css/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="footer"> <div class="f_con"> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >公司简?/a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >推荐资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中弨</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >쳻我们</a> | <a href="/sitemap.html" >网站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" >XML</a> | <a href="/4g/" target="_blank" >؋机网站</a> | <div class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> Powered by    </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.karenweinberg.com(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州石明石景观工程有限公?nbsp;  贵州城徺塑ա家哪家好?贵州ݡ园塑订做벰Ա?贵州塑ա怎么ݷ?贵阳塑公司˸以批发价ݼ大量现货提供贵ֳ雕塑公司、贵州校ƭ雕塑、贵州城市雕塑等品质优̳Є产品ǿ报价,欢迎来电咨询定制! <span style="font-weight:bold;">热门城徺推广: </span> </div></div> </td> </tr> </table> </div> <!-- <script type="text/javascript">var parent_id=14474;</script> --> <link href="/template/gzsms001/lib/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="service"> <a href="javascript:void(0);" class="srvLog" target="_blank"></a> <a class="srvCns" href="tencent://message/?uin=824065130&Site=企业网站&Menu=yes">在线咨询</a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDj"></a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDD" ></a> </div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.nav_center li').hover(function(){ $(this).find('dl').show(); }, function(){ $(this).find('dl').hide(); }) }) </script> <script> (function() { // 返回顶部按钮动隐藏 $(window).scroll(function(){ if ($(window).scrollTop()>200){ $('#goTop').fadeIn(); }else if($(window).scrollTop()<200){ $('#goTop').fadeOut(); } }); // 返回顶部按钮 $('#goTop').click(function() { $("html, body").animate({scrollTop:0}, 200); }); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?00708b558988188a739360d0a7047b29"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='v1t1l'><p id='v1t1l'><optgroup id='v1t1l'></optgroup></p></q><form id='v1t1l'></form><ol id='v1t1l'><th id='v1t1l'><legend id='v1t1l'></legend></th><bdo id='v1t1l'><optgroup id='v1t1l'></optgroup></bdo></ol><dl id='v1t1l'><tt id='v1t1l'><tr id='v1t1l'></tr></tt><address id='v1t1l'><th id='v1t1l'></th></address></dl><style id='v1t1l'><dt id='v1t1l'></dt><dir id='v1t1l'></dir></style><dd id='v1t1l'></dd><dl id='v1t1l'><sup id='v1t1l'></sup></dl><table id='v1t1l'><p id='v1t1l'><optgroup id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'><p id='v1t1l'><dir id='v1t1l'><div id='v1t1l'><center id='v1t1l'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='v1t1l'><abbr id='v1t1l'><blockquote id='v1t1l'><i id='v1t1l'><select id='v1t1l'><td id='v1t1l'><u id='v1t1l'><ol id='v1t1l'></ol><big id='v1t1l'><big id='v1t1l'></big></big></u><pre id='v1t1l'><kbd id='v1t1l'></kbd></pre><del id='v1t1l'></del></td><button id='v1t1l'><noframes id='v1t1l'><option id='v1t1l'></option><select id='v1t1l'><span id='v1t1l'><form id='v1t1l'></form></span><dd id='v1t1l'></dd></select><dt id='v1t1l'></dt></noframes><del id='v1t1l'><noframes id='v1t1l'></noframes></del></button><kbd id='v1t1l'></kbd><form id='v1t1l'></form><button id='v1t1l'><noframes id='v1t1l'><style id='v1t1l'><big id='v1t1l'><i id='v1t1l'></i><tbody id='v1t1l'></tbody></big></style><abbr id='v1t1l'></abbr></noframes></button></select></i><li id='v1t1l'></li></blockquote></abbr><address id='v1t1l'></address></abbr><address id='v1t1l'><sub id='v1t1l'><big id='v1t1l'><tt id='v1t1l'><bdo id='v1t1l'><acronym id='v1t1l'></acronym></bdo><label id='v1t1l'><abbr id='v1t1l'></abbr><em id='v1t1l'><pre id='v1t1l'></pre><address id='v1t1l'><small id='v1t1l'></small></address></em></label><center id='v1t1l'><span id='v1t1l'><b id='v1t1l'></b></span></center><option id='v1t1l'><bdo id='v1t1l'><select id='v1t1l'><strong id='v1t1l'><q id='v1t1l'><sup id='v1t1l'><abbr id='v1t1l'></abbr></sup><p id='v1t1l'></p></q><span id='v1t1l'><tfoot id='v1t1l'><ul id='v1t1l'><div id='v1t1l'><style id='v1t1l'><dir id='v1t1l'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='v1t1l'><form id='v1t1l'></form></q></span><noframes id='v1t1l'><p id='v1t1l'><sup id='v1t1l'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='v1t1l'></option><li id='v1t1l'></li></big><strong id='v1t1l'></strong></sub></address><ol id='v1t1l'><font id='v1t1l'></font><dl id='v1t1l'></dl></ol><option id='v1t1l'></option><th id='v1t1l'></th><li id='v1t1l'></li><center id='v1t1l'><u id='v1t1l'></u></center><del id='v1t1l'></del><tfoot id='v1t1l'></tfoot><p id='v1t1l'><strike id='v1t1l'></strike><fieldset id='v1t1l'></fieldset></p><tr id='v1t1l'><bdo id='v1t1l'><ul id='v1t1l'></ul></bdo></tr><th id='v1t1l'><tfoot id='v1t1l'><p id='v1t1l'><thead id='v1t1l'><dfn id='v1t1l'></dfn></thead></p><strong id='v1t1l'></strong><th id='v1t1l'></th></tfoot></th><u id='v1t1l'><blockquote id='v1t1l'></blockquote></u><b id='v1t1l'><address id='v1t1l'></address></b><ins id='v1t1l'><table id='v1t1l'><strike id='v1t1l'><tfoot id='v1t1l'><ins id='v1t1l'></ins></tfoot><strike id='v1t1l'><small id='v1t1l'><div id='v1t1l'></div></small></strike></strike><optgroup id='v1t1l'><big id='v1t1l'><abbr id='v1t1l'></abbr></big><kbd id='v1t1l'><q id='v1t1l'></q></kbd></optgroup></table><big id='v1t1l'></big></ins><sub id='v1t1l'></sub><q id='v1t1l'><kbd id='v1t1l'></kbd><dt id='v1t1l'></dt></q><big id='v1t1l'><pre id='v1t1l'><code id='v1t1l'></code><del id='v1t1l'><fieldset id='v1t1l'></fieldset></del><big id='v1t1l'><dt id='v1t1l'></dt></big><bdo id='v1t1l'></bdo></pre></big><noscript id='v1t1l'></noscript><acronym id='v1t1l'></acronym><div id='v1t1l'><tr id='v1t1l'><b id='v1t1l'></b></tr></div><dl id='v1t1l'></dl><tbody id='v1t1l'><p id='v1t1l'><noframes id='v1t1l'></noframes></p><u id='v1t1l'></u></tbody><dt id='v1t1l'></dt><dd id='v1t1l'></dd><big id='v1t1l'></big><pre id='v1t1l'></pre><dir id='v1t1l'><optgroup id='v1t1l'><select id='v1t1l'></select></optgroup></dir><font id='v1t1l'><ol id='v1t1l'><dir id='v1t1l'><dl id='v1t1l'></dl><thead id='v1t1l'></thead></dir></ol></font><pre id='v1t1l'><tr id='v1t1l'><q id='v1t1l'><fieldset id='v1t1l'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='v1t1l'><td id='v1t1l'><strong id='v1t1l'><style id='v1t1l'><acronym id='v1t1l'></acronym><pre id='v1t1l'><pre id='v1t1l'><dir id='v1t1l'><label id='v1t1l'><noframes id='v1t1l'></noframes></label></dir><strike id='v1t1l'></strike></pre></pre></style></strong><th id='v1t1l'><dir id='v1t1l'><dt id='v1t1l'><b id='v1t1l'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='v1t1l'></sub><th id='v1t1l'></th><legend id='v1t1l'></legend><style id='v1t1l'></style><i id='v1t1l'></i><optgroup id='v1t1l'></optgroup><noscript id='v1t1l'><q id='v1t1l'><tfoot id='v1t1l'><td id='v1t1l'><b id='v1t1l'></b></td></tfoot><pre id='v1t1l'><code id='v1t1l'></code><del id='v1t1l'><form id='v1t1l'></form></del><address id='v1t1l'></address></pre></q></noscript><dfn id='v1t1l'></dfn><optgroup id='v1t1l'></optgroup><address id='v1t1l'><sub id='v1t1l'></sub></address><abbr id='v1t1l'><ul id='v1t1l'><big id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'><dir id='v1t1l'><tfoot id='v1t1l'></tfoot><abbr id='v1t1l'><noscript id='v1t1l'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='v1t1l'></tr></big></ul></abbr><dl id='v1t1l'></dl><div id='v1t1l'></div><div id='v1t1l'><ol id='v1t1l'></ol></div><i id='v1t1l'></i><i id='v1t1l'><strong id='v1t1l'><sup id='v1t1l'></sup><span id='v1t1l'><strong id='v1t1l'></strong><strong id='v1t1l'></strong></span><option id='v1t1l'><noscript id='v1t1l'></noscript></option></strong></i><abbr id='v1t1l'></abbr><ul id='v1t1l'></ul><bdo id='v1t1l'><div id='v1t1l'></div></bdo><pre id='v1t1l'><fieldset id='v1t1l'></fieldset></pre><dfn id='v1t1l'></dfn><tr id='v1t1l'><option id='v1t1l'><kbd id='v1t1l'></kbd><label id='v1t1l'><strong id='v1t1l'><font id='v1t1l'></font></strong></label><ol id='v1t1l'><code id='v1t1l'><td id='v1t1l'><strike id='v1t1l'><blockquote id='v1t1l'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='v1t1l'></dt><sup id='v1t1l'><q id='v1t1l'><dd id='v1t1l'><q id='v1t1l'><del id='v1t1l'><acronym id='v1t1l'></acronym><tfoot id='v1t1l'></tfoot><label id='v1t1l'><strong id='v1t1l'></strong></label><td id='v1t1l'></td><ul id='v1t1l'><select id='v1t1l'><li id='v1t1l'></li></select></ul><label id='v1t1l'></label></del><tbody id='v1t1l'></tbody><dt id='v1t1l'></dt></q><small id='v1t1l'><strike id='v1t1l'></strike></small></dd></q><label id='v1t1l'></label></sup></option><pre id='v1t1l'><ins id='v1t1l'><td id='v1t1l'></td><sub id='v1t1l'><optgroup id='v1t1l'></optgroup></sub><center id='v1t1l'><em id='v1t1l'></em></center><acronym id='v1t1l'></acronym></ins></pre></tr><tr id='v1t1l'></tr><center id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'></tbody><tfoot id='v1t1l'></tfoot></center><small id='v1t1l'><th id='v1t1l'></th></small><small id='v1t1l'></small><em id='v1t1l'></em><dfn id='v1t1l'><dd id='v1t1l'></dd></dfn><dl id='v1t1l'><i id='v1t1l'><td id='v1t1l'><thead id='v1t1l'></thead></td></i></dl><style id='v1t1l'><th id='v1t1l'><form id='v1t1l'><span id='v1t1l'><dl id='v1t1l'><label id='v1t1l'></label></dl><th id='v1t1l'><li id='v1t1l'><noscript id='v1t1l'></noscript><tbody id='v1t1l'></tbody><tbody id='v1t1l'><form id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'></tbody><dd id='v1t1l'><i id='v1t1l'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='v1t1l'><ol id='v1t1l'><b id='v1t1l'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='v1t1l'><strong id='v1t1l'></strong><label id='v1t1l'><label id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'><small id='v1t1l'><noframes id='v1t1l'></noframes><ul id='v1t1l'></ul><b id='v1t1l'></b></small></tbody></label><label id='v1t1l'><code id='v1t1l'></code><kbd id='v1t1l'></kbd></label><u id='v1t1l'><tt id='v1t1l'></tt></u></label></tbody><dfn id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'></tbody></dfn><pre id='v1t1l'><em id='v1t1l'><option id='v1t1l'><dt id='v1t1l'></dt></option></em></pre><optgroup id='v1t1l'><thead id='v1t1l'></thead></optgroup><optgroup id='v1t1l'></optgroup><optgroup id='v1t1l'></optgroup><em id='v1t1l'></em><address id='v1t1l'></address><blockquote id='v1t1l'><u id='v1t1l'><style id='v1t1l'><b id='v1t1l'></b><thead id='v1t1l'><style id='v1t1l'><strong id='v1t1l'><ol id='v1t1l'></ol></strong></style><acronym id='v1t1l'><del id='v1t1l'><dd id='v1t1l'></dd><bdo id='v1t1l'><legend id='v1t1l'><kbd id='v1t1l'><address id='v1t1l'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='v1t1l'></tbody></style></u><label id='v1t1l'><dt id='v1t1l'></dt></label></blockquote><li id='v1t1l'><dl id='v1t1l'><noframes id='v1t1l'><form id='v1t1l'></form></noframes></dl></li><td id='v1t1l'></td><blockquote id='v1t1l'><th id='v1t1l'><tr id='v1t1l'></tr><code id='v1t1l'><sup id='v1t1l'><fieldset id='v1t1l'></fieldset><code id='v1t1l'></code><big id='v1t1l'></big></sup></code></th></blockquote><select id='v1t1l'><kbd id='v1t1l'><sup id='v1t1l'></sup><form id='v1t1l'></form></kbd></select><big id='v1t1l'></big><em id='v1t1l'></em><sup id='v1t1l'><b id='v1t1l'></b><strong id='v1t1l'></strong></sup><kbd id='v1t1l'><ol id='v1t1l'></ol></kbd><optgroup id='v1t1l'><tt id='v1t1l'><font id='v1t1l'><td id='v1t1l'></td></font></tt></optgroup><pre id='v1t1l'><center id='v1t1l'></center></pre><tt id='v1t1l'></tt><big id='v1t1l'><strike id='v1t1l'><li id='v1t1l'><kbd id='v1t1l'></kbd></li><i id='v1t1l'><blockquote id='v1t1l'><label id='v1t1l'><u id='v1t1l'><ins id='v1t1l'></ins><dfn id='v1t1l'></dfn></u></label><noscript id='v1t1l'><span id='v1t1l'></span></noscript><td id='v1t1l'></td><pre id='v1t1l'><li id='v1t1l'><td id='v1t1l'><label id='v1t1l'></label><pre id='v1t1l'></pre></td></li></pre><small id='v1t1l'></small></blockquote></i><b id='v1t1l'><i id='v1t1l'></i></b><td id='v1t1l'><select id='v1t1l'></select><table id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'></tbody></table><dt id='v1t1l'><dd id='v1t1l'></dd></dt></td></strike><strong id='v1t1l'><sub id='v1t1l'></sub><td id='v1t1l'></td></strong></big><blockquote id='v1t1l'></blockquote><small id='v1t1l'></small><dir id='v1t1l'></dir><tr id='v1t1l'></tr><center id='v1t1l'><u id='v1t1l'></u></center><kbd id='v1t1l'></kbd><select id='v1t1l'><u id='v1t1l'><p id='v1t1l'><p id='v1t1l'><em id='v1t1l'><dfn id='v1t1l'><table id='v1t1l'><dl id='v1t1l'></dl><center id='v1t1l'></center></table></dfn><div id='v1t1l'></div><small id='v1t1l'></small></em></p></p><acronym id='v1t1l'></acronym><u id='v1t1l'></u><sup id='v1t1l'><thead id='v1t1l'><noscript id='v1t1l'></noscript></thead></sup></u><ol id='v1t1l'></ol><sub id='v1t1l'></sub></select><address id='v1t1l'></address><dl id='v1t1l'><small id='v1t1l'><ul id='v1t1l'><optgroup id='v1t1l'><em id='v1t1l'></em></optgroup><tt id='v1t1l'></tt><strike id='v1t1l'></strike></ul><thead id='v1t1l'><kbd id='v1t1l'><kbd id='v1t1l'></kbd><noframes id='v1t1l'><bdo id='v1t1l'><sup id='v1t1l'><div id='v1t1l'><bdo id='v1t1l'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='v1t1l'></label><strike id='v1t1l'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='v1t1l'></big><ins id='v1t1l'><optgroup id='v1t1l'></optgroup></ins><dl id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'></tbody></dl><dt id='v1t1l'></dt><tr id='v1t1l'><address id='v1t1l'></address></tr><small id='v1t1l'><font id='v1t1l'></font></small><option id='v1t1l'><thead id='v1t1l'></thead><em id='v1t1l'></em></option><tfoot id='v1t1l'></tfoot><tbody id='v1t1l'></tbody><li id='v1t1l'></li><tbody id='v1t1l'></tbody><address id='v1t1l'></address><del id='v1t1l'><big id='v1t1l'><label id='v1t1l'><code id='v1t1l'><th id='v1t1l'><legend id='v1t1l'></legend><i id='v1t1l'></i><form id='v1t1l'></form></th></code></label></big><dd id='v1t1l'><span id='v1t1l'><abbr id='v1t1l'></abbr></span></dd></del><ol id='v1t1l'></ol><address id='v1t1l'><sup id='v1t1l'><acronym id='v1t1l'></acronym></sup></address><blockquote id='v1t1l'></blockquote><font id='v1t1l'></font><optgroup id='v1t1l'><bdo id='v1t1l'></bdo><acronym id='v1t1l'></acronym></optgroup><del id='v1t1l'></del><code id='v1t1l'><select id='v1t1l'></select><td id='v1t1l'></td></code><tfoot id='v1t1l'></tfoot><kbd id='v1t1l'><b id='v1t1l'><style id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'><tr id='v1t1l'></tr><big id='v1t1l'></big><ol id='v1t1l'><u id='v1t1l'><dfn id='v1t1l'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='v1t1l'><b id='v1t1l'><ins id='v1t1l'><tt id='v1t1l'><b id='v1t1l'><blockquote id='v1t1l'><dir id='v1t1l'></dir><label id='v1t1l'><li id='v1t1l'></li><i id='v1t1l'></i><u id='v1t1l'><tbody id='v1t1l'></tbody></u></label><li id='v1t1l'><tt id='v1t1l'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='v1t1l'><sub id='v1t1l'><div id='v1t1l'></div></sub></fieldset><acronym id='v1t1l'><td id='v1t1l'><form id='v1t1l'></form></td><big id='v1t1l'><dfn id='v1t1l'><b id='v1t1l'><address id='v1t1l'></address></b><thead id='v1t1l'><span id='v1t1l'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='v1t1l'></ul><tbody id='v1t1l'><sup id='v1t1l'><legend id='v1t1l'><b id='v1t1l'></b></legend></sup><legend id='v1t1l'><sub id='v1t1l'><ul id='v1t1l'><b id='v1t1l'><q id='v1t1l'></q></b></ul><tfoot id='v1t1l'></tfoot><ul id='v1t1l'></ul><bdo id='v1t1l'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='v1t1l'><label id='v1t1l'></label></dfn><em id='v1t1l'><bdo id='v1t1l'><ins id='v1t1l'><dl id='v1t1l'></dl></ins><pre id='v1t1l'><p id='v1t1l'></p><span id='v1t1l'><tt id='v1t1l'></tt></span></pre></bdo></em></div></html>