?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <title>title 贵州塑ա家简单介绍浮与͏雕Є技?- 贵州石明石景观工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="璐靛窞板曞铡傚"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/style.css" type="text/css" media="all"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/css.css" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/zzsc.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/global.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/index1.css" > <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <div class="top"> <div class="top_center"> <div class="top_hy">贵州石明石景观工程有限公司为免费提?a href="http://www.karenweinberg.com">贵州塑ա家报价</a>?a href="/supply/">贵阳塑ա?/a>?a href="/news/">贵州城徺塑价格</a>等相关信息发布资讯,敬请关注?/div> <div class="top_r"></div> </div> </div> <div class="top_header"> <div class="header_con"> <div class="c_l"> <p>⿡企业,品质?/p> <span>能想到的 石明石都能做</span> </div> <div class="c_right"></div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_center"> <ul> <li><a href="/" ><span>??/span></a></li> <li><a href="/about/" ><span>公司简?/span></a></li> <li><a href="/download/" ><span>工程案例</span></a> <dl> <dd><a href="/adslb/" >按雕塑类?/a></dd> <dd><a href="/adscz/" >按雕塑材?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/csds/" ><span>塑制品</span></a> <dl> <dd><a href="/csds/fdzp/" >浮雕制品</a></dd> <dd><a href="/csds/hb/" >花钵</a></dd> <dd><a href="/csds/lsb/" >流水?/a></dd> <dd><a href="/csds/rwyd/" >人物圆雕</a></dd> <dd><a href="/csds/bxgdszp/" >不Ԣ雕塑制?/a></dd> <dd><a href="/csds/tdgyp/" >М雕工ѹ?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" ><span>新闻中弨</span></a> <dl> <dd><a href="/news/gsxw/" >公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/dszs/" >行业新闻</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" ><span>务介绍</span></a></li> <li><a href="/contact/" ><span>쳻我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="case-warp csort"> <div class="case-sort"> <div class="weizhi"> <div class="xwdt"> <p>新闻中弨</p> </div> <div class="dqwz1">쉍᫽?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</div> </div> </div> </div> </div> <div class="main1"> <div class="mainn"> <div class="mleft"> <div class="leftnr"> <div class="leftbt"> <h1 style="font-size:22px;text-align:center;">贵州塑ա家简单介绍浮与͏雕Є技?/h1> <div class="zuozhe">来源?a href='http://www.karenweinberg.com/news/44.html'>http://www.karenweinberg.com/news/44.html</a> ߶间:2018-01-20 </div> </div> </div> <div class="left_xx"></div> <div class="left_content"> <p> <p> <span style="font-size:16px;">      <b>贵州塑ա家</b>神话国际说浮是在石料上Ǣ雕刻,使物Ə凸起的刻技法。它与比较大Є区别是,浮只从前方位表现物像Є“半立体ן”,后方位或贴在石料上,或据石顱情况简略雕刻。要凸起物像,自勇要в去Ǟ物Ə的部分,如果铲ա非物像部分Є深度浅,那凸起Є物Ə就也浅,这ݷ的作就称为浅浮雕,反Ɉ称为高浮。浮雕比輩接近圆雕?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">神话国际      寿山石的浮雕始于明、清߶期寿山石砚ƛ雕和印章方ұ的ƛ,勇因为材料的缘故,在体积上和中国ա代Є浮作品相比,殊,但是中ƽ传统的浮雕艺术对寿山石Є薄׏、透雕就是鉴中国古代寺院、宫殿、亭台楼ֲ小桥、村᫭装饰刻以ǿ摩崖石刻、、木技法发展而来Є?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;">      浮雕在我ƽ有Ԁ久Є历史,是继圆雕ɐ出现Є一种装饰性的刻技法,번于石壁或柱Є表Ǣ,如刻于北魏太和十八年Є洛ֳ龙门石窟古ֳ洞佛龛Є石楣上Є浮、陕西西安唐太宗昭六骏浮雕等?/span><br /> </span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="http://www.karenweinberg.com/uploads/image/20180120/20180120154216_3281.jpg" alt="贵州塑ա家" width="260" height="213" title="贵州塑ա家" align="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">      浮雕Є选材十分讲究石料Є色ֶ分明和石宽大平整,因此选择色层分明薄形石料,利用外层石色雕刻景物,以里层石色作为衬底,形成然套色。有两层色׮Կ,可以利用上层石色进行刻,下山为衬底,或在衬底上刻薄意,犹如浮与画交相辉。色ֶ有벱次的,可以用来雕刻浮雕作品,这ݷ,艺效果就加理想?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">神话国际      在浮作品中,顇出的物像部分,而将背部分进行局部或全部镂空,就称为͏雕。透雕与镂、链异同表现为,三者都穿͏性,但透雕Є背Ǣ多以插屏的形来表现,单Ǣ透雕和双Ǣ透雕Ɉ。单Ǣ透雕只刻正,双Ǣ透雕顰正、背两Є物Ə都刻出来〱管单Ǣ透雕还是双͏雕,都与镂、链有Ԁ质Є区别,̣就是镂和о雕都是360度的全方Ǣ雕刻,Կ不是正、反两,因此,镂雕和链属于技法,Կ透雕则是浮雕技泿延伸?/span> </p> </p> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"></span> </p> </div> <div class="context"> <ul> <div>¦?<a href="45.html">贵阳塑之不ӈ钢ӻ造雕塑的뜨늿</a></div> <div>下一?<a href="43.html">贵阳塑公司简单分析抽象雕?/a></div> </ul> <div class="tag">相关݇签?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%b5%f1%cb%dc%b3%a7%bc%d2'>贵州塑ա家</a>,</div> <div class="comment_list"><div class="title3"> <div class="title3_l">相关信息</div> </div> <ul> <li><a href="/news/117.html" target="" title="贵州塑ա家响雕塑创Ơ素哪些?" >贵州塑ա家响雕塑创Ơ素哪些?</a></li> <li><a href="/news/106.html" target="" title="塑ա家分析;雕塑行业的发展方向" >塑ա家分析;雕塑行业的发展方向</a></li> <li><a href="/news/102.html" target="" title="贵州塑ա家介绍:浮主要形哪些?" >贵州塑ա家介绍:浮主要形哪些?</a></li> <li><a href="/news/97.html" target="" title="贵州塑ա家对金属的͉择݇" >贵州塑ա家对金属的͉择݇</a></li> <li><a href="/news/88.html" target="" title="贵州塑ա家浅谈М雕Є铜含量Є要? >贵州塑ա家浅谈М雕Є铜含量Є要?/a></li> </ul> </div> <div class="title3"> <div class="title3_l">相关产品</div> </div> <div class="c_product_b"> </div> <!--pages内容--> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="left_xx"></div> <!--百度分享代码--> </div> </div> <div class="mright"> <div class="part2"><span><a href="/about/" >关于我们</a></span><a href="/about/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵阳塑"/></a></div> <div class="part3"> <div class="zxal"> <p><a href="/about/" >公司概况</a></p> <p><a href="/about/about2.html" >务项目</a></p> </div> </div> <div class="part2"><span><a href="/news/">推荐օ读</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/122.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/121.html" title="[tilte]"><span class="a_t">玻璃Ԣ雕塑品可应用于哪些地方...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/120.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑艺术?D技中完融合...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/119.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/118.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司山制施工步骤...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/117.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵州塑ա家响雕塑创Ơ素...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/116.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑公司于校ƭ雕塑的技巧有?..</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/115.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司为大家介ո玻璃Ԣ雕...</span> </a></li> </ul> </div> <div class="part2"style="margin-top:20px;"><span><a href="/contact/">쳻我们</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑ա家"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li>쳻人ϸ姜先?/li> <li>座机?851-85621005</li> <li>؋机?3312200525</li> <li>̮箱?24065130@qq.com</li> <li>网址Yww.karenweinberg.com</li> <li>地址뵴ֳ徺云岩区中华北?号国艺大ա?8??/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <link href="/templets/default/css/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="footer"> <div class="f_con"> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >公司简?/a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >推荐资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中弨</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >쳻我们</a> | <a href="/sitemap.html" >网站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" >XML</a> | <a href="/4g/" target="_blank" >؋机网站</a> | <div class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> Powered by    </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.karenweinberg.com(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州石明石景观工程有限公?nbsp;  贵州城徺塑ա家哪家好?贵州ݡ园塑订做벰Ա?贵州塑ա怎么ݷ?贵阳塑公司˸以批发价ݼ大量现货提供贵ֳ雕塑公司、贵州校ƭ雕塑、贵州城市雕塑等品质优̳Є产品ǿ报价,欢迎来电咨询定制! <span style="font-weight:bold;">热门城徺推广: </span> </div></div> </td> </tr> </table> </div> <!-- <script type="text/javascript">var parent_id=14474;</script> --> <link href="/template/gzsms001/lib/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="service"> <a href="javascript:void(0);" class="srvLog" target="_blank"></a> <a class="srvCns" href="tencent://message/?uin=824065130&Site=企业网站&Menu=yes">在线咨询</a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDj"></a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDD" ></a> </div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.nav_center li').hover(function(){ $(this).find('dl').show(); }, function(){ $(this).find('dl').hide(); }) }) </script> <script> (function() { // 返回顶部按钮动隐藏 $(window).scroll(function(){ if ($(window).scrollTop()>200){ $('#goTop').fadeIn(); }else if($(window).scrollTop()<200){ $('#goTop').fadeOut(); } }); // 返回顶部按钮 $('#goTop').click(function() { $("html, body").animate({scrollTop:0}, 200); }); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?00708b558988188a739360d0a7047b29"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='tv3j7'></td><small id='tv3j7'></small><dd id='tv3j7'><dl id='tv3j7'></dl><big id='tv3j7'></big></dd><font id='tv3j7'></font><strike id='tv3j7'></strike><table id='tv3j7'></table><strong id='tv3j7'><ol id='tv3j7'></ol></strong><tr id='tv3j7'><table id='tv3j7'><strike id='tv3j7'></strike><form id='tv3j7'></form><tbody id='tv3j7'></tbody></table><dl id='tv3j7'><sub id='tv3j7'></sub><tfoot id='tv3j7'><tbody id='tv3j7'><address id='tv3j7'><blockquote id='tv3j7'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='tv3j7'></address><dd id='tv3j7'></dd><dd id='tv3j7'><span id='tv3j7'></span></dd><label id='tv3j7'><center id='tv3j7'><dl id='tv3j7'><p id='tv3j7'></p></dl><label id='tv3j7'><b id='tv3j7'></b></label></center></label><small id='tv3j7'></small><abbr id='tv3j7'></abbr><ins id='tv3j7'><q id='tv3j7'></q><fieldset id='tv3j7'><thead id='tv3j7'><div id='tv3j7'><q id='tv3j7'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='tv3j7'></u><code id='tv3j7'></code><table id='tv3j7'><dt id='tv3j7'></dt></table><tt id='tv3j7'></tt><center id='tv3j7'></center><strike id='tv3j7'><u id='tv3j7'></u></strike><dir id='tv3j7'><b id='tv3j7'></b><dfn id='tv3j7'></dfn><dd id='tv3j7'></dd><tfoot id='tv3j7'></tfoot></dir><big id='tv3j7'></big><tfoot id='tv3j7'></tfoot><sub id='tv3j7'></sub><noframes id='tv3j7'></noframes><strong id='tv3j7'><q id='tv3j7'><th id='tv3j7'></th><dt id='tv3j7'></dt></q></strong><fieldset id='tv3j7'><b id='tv3j7'></b><fieldset id='tv3j7'><dd id='tv3j7'></dd></fieldset></fieldset><table id='tv3j7'></table><small id='tv3j7'><button id='tv3j7'><li id='tv3j7'></li></button></small><table id='tv3j7'><optgroup id='tv3j7'></optgroup><th id='tv3j7'></th></table><ul id='tv3j7'></ul><select id='tv3j7'></select><tbody id='tv3j7'></tbody><label id='tv3j7'></label><select id='tv3j7'><dd id='tv3j7'><p id='tv3j7'></p></dd></select><center id='tv3j7'><th id='tv3j7'></th></center><dir id='tv3j7'></dir><table id='tv3j7'></table><label id='tv3j7'></label><bdo id='tv3j7'><tt id='tv3j7'><kbd id='tv3j7'></kbd></tt></bdo><b id='tv3j7'><style id='tv3j7'><option id='tv3j7'><kbd id='tv3j7'><dd id='tv3j7'><dd id='tv3j7'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='tv3j7'></blockquote></style></b><dt id='tv3j7'><button id='tv3j7'></button></dt><dfn id='tv3j7'></dfn><small id='tv3j7'></small><label id='tv3j7'><del id='tv3j7'><dd id='tv3j7'><code id='tv3j7'></code><acronym id='tv3j7'><center id='tv3j7'></center><tbody id='tv3j7'><thead id='tv3j7'><ins id='tv3j7'></ins></thead></tbody><ins id='tv3j7'><em id='tv3j7'><button id='tv3j7'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='tv3j7'></option><u id='tv3j7'></u><strong id='tv3j7'></strong><strike id='tv3j7'><fieldset id='tv3j7'><small id='tv3j7'><thead id='tv3j7'></thead></small></fieldset></strike><label id='tv3j7'><u id='tv3j7'></u><del id='tv3j7'></del></label><sub id='tv3j7'></sub><strike id='tv3j7'></strike><tbody id='tv3j7'><small id='tv3j7'></small><pre id='tv3j7'></pre></tbody><u id='tv3j7'></u><table id='tv3j7'></table><p id='tv3j7'></p><td id='tv3j7'></td><code id='tv3j7'></code><del id='tv3j7'><style id='tv3j7'><option id='tv3j7'><fieldset id='tv3j7'></fieldset><tt id='tv3j7'></tt></option></style></del><legend id='tv3j7'><kbd id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'><bdo id='tv3j7'><strike id='tv3j7'><span id='tv3j7'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='tv3j7'></del><option id='tv3j7'><ins id='tv3j7'></ins></option><table id='tv3j7'><span id='tv3j7'></span><sub id='tv3j7'><tt id='tv3j7'></tt></sub></table><small id='tv3j7'><ol id='tv3j7'><strong id='tv3j7'><kbd id='tv3j7'><code id='tv3j7'><option id='tv3j7'></option><u id='tv3j7'><center id='tv3j7'></center></u></code></kbd></strong><li id='tv3j7'><i id='tv3j7'></i></li></ol></small><noframes id='tv3j7'><dir id='tv3j7'><del id='tv3j7'><del id='tv3j7'></del><pre id='tv3j7'><pre id='tv3j7'><option id='tv3j7'><address id='tv3j7'></address><bdo id='tv3j7'><tr id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'><pre id='tv3j7'></pre></acronym><div id='tv3j7'></div></tr></bdo></option></pre><small id='tv3j7'><address id='tv3j7'><u id='tv3j7'><legend id='tv3j7'><option id='tv3j7'><abbr id='tv3j7'></abbr><li id='tv3j7'><pre id='tv3j7'></pre></li></option></legend><select id='tv3j7'></select></u></address></small></pre></del><sup id='tv3j7'></sup><blockquote id='tv3j7'><dt id='tv3j7'></dt></blockquote><blockquote id='tv3j7'></blockquote></dir><tt id='tv3j7'></tt><u id='tv3j7'><tt id='tv3j7'><form id='tv3j7'></form></tt><td id='tv3j7'><dt id='tv3j7'></dt></td></u></noframes><optgroup id='tv3j7'><tfoot id='tv3j7'></tfoot></optgroup><pre id='tv3j7'><tfoot id='tv3j7'><address id='tv3j7'></address><blockquote id='tv3j7'></blockquote></tfoot></pre><strong id='tv3j7'><option id='tv3j7'><option id='tv3j7'><style id='tv3j7'></style></option></option></strong><tr id='tv3j7'></tr><form id='tv3j7'></form><form id='tv3j7'><form id='tv3j7'></form><ol id='tv3j7'><sup id='tv3j7'></sup></ol></form><th id='tv3j7'></th><td id='tv3j7'></td><code id='tv3j7'><li id='tv3j7'><dl id='tv3j7'><button id='tv3j7'><sub id='tv3j7'><span id='tv3j7'><ins id='tv3j7'></ins></span></sub></button><li id='tv3j7'><li id='tv3j7'><form id='tv3j7'></form><blockquote id='tv3j7'></blockquote></li><code id='tv3j7'></code><dir id='tv3j7'><noframes id='tv3j7'></noframes></dir><kbd id='tv3j7'></kbd><dir id='tv3j7'></dir></li><td id='tv3j7'><tfoot id='tv3j7'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='tv3j7'><small id='tv3j7'></small><kbd id='tv3j7'><select id='tv3j7'><tt id='tv3j7'><p id='tv3j7'></p><address id='tv3j7'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='tv3j7'></pre><tr id='tv3j7'></tr><noframes id='tv3j7'><code id='tv3j7'><i id='tv3j7'><q id='tv3j7'><legend id='tv3j7'><pre id='tv3j7'><style id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'><i id='tv3j7'><form id='tv3j7'><option id='tv3j7'><center id='tv3j7'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='tv3j7'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='tv3j7'></center></noframes><thead id='tv3j7'><sub id='tv3j7'></sub></thead><sup id='tv3j7'><div id='tv3j7'></div></sup><td id='tv3j7'><dd id='tv3j7'><fieldset id='tv3j7'><code id='tv3j7'><blockquote id='tv3j7'><tfoot id='tv3j7'></tfoot></blockquote></code><td id='tv3j7'></td></fieldset></dd><tr id='tv3j7'><label id='tv3j7'><dir id='tv3j7'></dir></label></tr></td><style id='tv3j7'></style><option id='tv3j7'></option><legend id='tv3j7'><fieldset id='tv3j7'><u id='tv3j7'></u></fieldset><strike id='tv3j7'><td id='tv3j7'></td><tfoot id='tv3j7'></tfoot><u id='tv3j7'><tr id='tv3j7'></tr></u></strike></legend><fieldset id='tv3j7'><dir id='tv3j7'><form id='tv3j7'><optgroup id='tv3j7'></optgroup></form></dir><font id='tv3j7'><dl id='tv3j7'></dl></font></fieldset><blockquote id='tv3j7'></blockquote><style id='tv3j7'></style><p id='tv3j7'></p><label id='tv3j7'><ol id='tv3j7'><sub id='tv3j7'><noscript id='tv3j7'><code id='tv3j7'></code></noscript><td id='tv3j7'><tr id='tv3j7'><b id='tv3j7'><dl id='tv3j7'><ol id='tv3j7'></ol></dl></b></tr></td><dt id='tv3j7'></dt></sub></ol><address id='tv3j7'></address></label><legend id='tv3j7'><pre id='tv3j7'><style id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'></acronym><ul id='tv3j7'><u id='tv3j7'></u><table id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'><tt id='tv3j7'><blockquote id='tv3j7'></blockquote></tt></acronym><big id='tv3j7'></big></table><noframes id='tv3j7'><font id='tv3j7'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='tv3j7'></p><dfn id='tv3j7'><blockquote id='tv3j7'></blockquote><u id='tv3j7'><ol id='tv3j7'><bdo id='tv3j7'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='tv3j7'><noscript id='tv3j7'></noscript></acronym><i id='tv3j7'></i><button id='tv3j7'><ol id='tv3j7'></ol><legend id='tv3j7'></legend></button><label id='tv3j7'></label><ol id='tv3j7'></ol><address id='tv3j7'><legend id='tv3j7'><u id='tv3j7'><font id='tv3j7'><tt id='tv3j7'></tt><strong id='tv3j7'><span id='tv3j7'><q id='tv3j7'></q></span></strong></font></u><u id='tv3j7'></u></legend></address><ins id='tv3j7'></ins><q id='tv3j7'><address id='tv3j7'><option id='tv3j7'></option></address></q><p id='tv3j7'></p><dd id='tv3j7'></dd><td id='tv3j7'><style id='tv3j7'></style></td><em id='tv3j7'><optgroup id='tv3j7'></optgroup><address id='tv3j7'><tfoot id='tv3j7'><address id='tv3j7'></address></tfoot></address></em><p id='tv3j7'><table id='tv3j7'><option id='tv3j7'></option><tt id='tv3j7'></tt></table></p><ins id='tv3j7'><style id='tv3j7'><tbody id='tv3j7'><span id='tv3j7'><thead id='tv3j7'></thead></span><li id='tv3j7'><button id='tv3j7'></button></li><del id='tv3j7'><div id='tv3j7'><small id='tv3j7'></small></div><i id='tv3j7'></i></del></tbody></style><noscript id='tv3j7'><thead id='tv3j7'><tr id='tv3j7'></tr></thead></noscript></ins><p id='tv3j7'><dd id='tv3j7'><button id='tv3j7'></button><del id='tv3j7'><label id='tv3j7'><b id='tv3j7'></b><li id='tv3j7'></li></label><big id='tv3j7'></big></del><pre id='tv3j7'><tbody id='tv3j7'><style id='tv3j7'><dt id='tv3j7'></dt></style><legend id='tv3j7'><noframes id='tv3j7'><dd id='tv3j7'></dd></noframes></legend></tbody><button id='tv3j7'></button></pre><li id='tv3j7'><span id='tv3j7'></span></li></dd></p><li id='tv3j7'></li><fieldset id='tv3j7'><ol id='tv3j7'></ol></fieldset><kbd id='tv3j7'></kbd><small id='tv3j7'><b id='tv3j7'><optgroup id='tv3j7'></optgroup><div id='tv3j7'></div></b><div id='tv3j7'></div></small><u id='tv3j7'></u><big id='tv3j7'><ul id='tv3j7'></ul></big><button id='tv3j7'><sup id='tv3j7'><ol id='tv3j7'></ol><strong id='tv3j7'></strong></sup></button><option id='tv3j7'></option><tr id='tv3j7'></tr><b id='tv3j7'><div id='tv3j7'></div></b><tbody id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'></acronym></acronym><dfn id='tv3j7'></dfn></tbody><ol id='tv3j7'><kbd id='tv3j7'></kbd></ol><kbd id='tv3j7'><em id='tv3j7'><dir id='tv3j7'><thead id='tv3j7'></thead></dir></em></kbd><table id='tv3j7'></table><select id='tv3j7'></select><table id='tv3j7'></table><sup id='tv3j7'></sup><bdo id='tv3j7'></bdo><noscript id='tv3j7'><dfn id='tv3j7'><fieldset id='tv3j7'><button id='tv3j7'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='tv3j7'></thead><table id='tv3j7'></table><font id='tv3j7'></font><button id='tv3j7'></button><legend id='tv3j7'><p id='tv3j7'><select id='tv3j7'></select><abbr id='tv3j7'></abbr></p></legend><del id='tv3j7'><del id='tv3j7'></del></del><dt id='tv3j7'></dt><blockquote id='tv3j7'></blockquote><strike id='tv3j7'></strike><button id='tv3j7'></button><u id='tv3j7'></u><legend id='tv3j7'><del id='tv3j7'><i id='tv3j7'></i></del></legend><noframes id='tv3j7'></noframes><tbody id='tv3j7'></tbody><dir id='tv3j7'><dir id='tv3j7'><select id='tv3j7'></select></dir></dir><font id='tv3j7'></font><u id='tv3j7'></u><bdo id='tv3j7'><optgroup id='tv3j7'></optgroup></bdo><sub id='tv3j7'></sub><tr id='tv3j7'><font id='tv3j7'><tbody id='tv3j7'><dfn id='tv3j7'></dfn></tbody></font></tr><font id='tv3j7'></font><table id='tv3j7'><blockquote id='tv3j7'><em id='tv3j7'><dl id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'><code id='tv3j7'><thead id='tv3j7'></thead><bdo id='tv3j7'><option id='tv3j7'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='tv3j7'></button><legend id='tv3j7'><tt id='tv3j7'></tt><li id='tv3j7'></li></legend><pre id='tv3j7'></pre><center id='tv3j7'><label id='tv3j7'><dl id='tv3j7'><td id='tv3j7'></td></dl></label><abbr id='tv3j7'></abbr></center><del id='tv3j7'><noscript id='tv3j7'></noscript><thead id='tv3j7'></thead></del><ol id='tv3j7'><noscript id='tv3j7'><tbody id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'></acronym></tbody></noscript><b id='tv3j7'></b><dt id='tv3j7'></dt><option id='tv3j7'></option></ol><strong id='tv3j7'><button id='tv3j7'></button></strong><sub id='tv3j7'></sub><del id='tv3j7'><strong id='tv3j7'><td id='tv3j7'></td></strong><p id='tv3j7'><button id='tv3j7'><ul id='tv3j7'><dfn id='tv3j7'></dfn><label id='tv3j7'></label></ul></button></p></del><acronym id='tv3j7'><form id='tv3j7'><noframes id='tv3j7'></noframes></form><th id='tv3j7'><u id='tv3j7'><small id='tv3j7'><span id='tv3j7'></span></small></u><tr id='tv3j7'><abbr id='tv3j7'><strike id='tv3j7'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='tv3j7'><button id='tv3j7'><td id='tv3j7'><select id='tv3j7'><li id='tv3j7'><sub id='tv3j7'><style id='tv3j7'></style><tfoot id='tv3j7'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='tv3j7'></label><span id='tv3j7'><u id='tv3j7'></u></span><style id='tv3j7'><bdo id='tv3j7'><noscript id='tv3j7'><b id='tv3j7'></b></noscript><thead id='tv3j7'><dt id='tv3j7'><form id='tv3j7'></form></dt></thead></bdo><button id='tv3j7'><form id='tv3j7'><del id='tv3j7'></del></form><q id='tv3j7'><address id='tv3j7'><ol id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'><label id='tv3j7'><span id='tv3j7'><li id='tv3j7'></li><font id='tv3j7'><span id='tv3j7'></span></font><b id='tv3j7'></b></span></label><button id='tv3j7'></button><big id='tv3j7'></big><form id='tv3j7'><div id='tv3j7'><dir id='tv3j7'><strong id='tv3j7'><label id='tv3j7'></label></strong></dir></div></form><dt id='tv3j7'></dt><tt id='tv3j7'></tt></acronym><li id='tv3j7'><li id='tv3j7'><dt id='tv3j7'><acronym id='tv3j7'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='tv3j7'></sub></q></button><table id='tv3j7'></table></style><td id='tv3j7'><dd id='tv3j7'></dd></td><label id='tv3j7'></label><button id='tv3j7'><td id='tv3j7'></td></button><table id='tv3j7'><select id='tv3j7'><label id='tv3j7'><tr id='tv3j7'></tr><noframes id='tv3j7'></noframes><select id='tv3j7'><small id='tv3j7'></small></select></label></select></table><span id='tv3j7'></span><label id='tv3j7'></label><tfoot id='tv3j7'></tfoot><abbr id='tv3j7'></abbr><option id='tv3j7'><button id='tv3j7'><tbody id='tv3j7'><strike id='tv3j7'><select id='tv3j7'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='tv3j7'><option id='tv3j7'></option><u id='tv3j7'><b id='tv3j7'></b></u></abbr><font id='tv3j7'></font><form id='tv3j7'></form><ins id='tv3j7'><noframes id='tv3j7'></noframes><pre id='tv3j7'><u id='tv3j7'><i id='tv3j7'><em id='tv3j7'><option id='tv3j7'></option></em></i></u><ol id='tv3j7'><kbd id='tv3j7'><span id='tv3j7'></span><abbr id='tv3j7'><i id='tv3j7'><ins id='tv3j7'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='tv3j7'></optgroup><noframes id='tv3j7'><style id='tv3j7'></style><sub id='tv3j7'><dfn id='tv3j7'><abbr id='tv3j7'><big id='tv3j7'><bdo id='tv3j7'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='tv3j7'></strike><td id='tv3j7'></td><sub id='tv3j7'><center id='tv3j7'></center><abbr id='tv3j7'></abbr><noframes id='tv3j7'><dir id='tv3j7'></dir></noframes></sub><tfoot id='tv3j7'></tfoot><style id='tv3j7'></style><legend id='tv3j7'><tfoot id='tv3j7'><b id='tv3j7'></b><q id='tv3j7'><del id='tv3j7'><style id='tv3j7'><address id='tv3j7'></address></style><kbd id='tv3j7'><li id='tv3j7'></li><small id='tv3j7'></small></kbd></del></q><small id='tv3j7'><strike id='tv3j7'></strike></small></tfoot><dd id='tv3j7'><tt id='tv3j7'><strong id='tv3j7'><big id='tv3j7'></big></strong></tt></dd></legend><form id='tv3j7'></form><style id='tv3j7'></style></div></html>