?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <title>title 贵阳塑公司浅谈城徺塑在限⸭寻求形Є创?- 贵州石明石景观工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="璐甸槼板曞鍏徃"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/style.css" type="text/css" media="all"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/css.css" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/zzsc.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/global.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/index1.css" > <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <div class="top"> <div class="top_center"> <div class="top_hy">贵州石明石景观工程有限公司为免费提?a href="http://www.karenweinberg.com">贵州塑ա家报价</a>?a href="/supply/">贵阳塑ա?/a>?a href="/news/">贵州城徺塑价格</a>等相关信息发布资讯,敬请关注?/div> <div class="top_r"></div> </div> </div> <div class="top_header"> <div class="header_con"> <div class="c_l"> <p>⿡企业,品质?/p> <span>能想到的 石明石都能做</span> </div> <div class="c_right"></div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_center"> <ul> <li><a href="/" ><span>??/span></a></li> <li><a href="/about/" ><span>公司简?/span></a></li> <li><a href="/download/" ><span>工程案例</span></a> <dl> <dd><a href="/adslb/" >按雕塑类?/a></dd> <dd><a href="/adscz/" >按雕塑材?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/csds/" ><span>塑制品</span></a> <dl> <dd><a href="/csds/fdzp/" >浮雕制品</a></dd> <dd><a href="/csds/hb/" >花钵</a></dd> <dd><a href="/csds/lsb/" >流水?/a></dd> <dd><a href="/csds/rwyd/" >人物圆雕</a></dd> <dd><a href="/csds/bxgdszp/" >不Ԣ雕塑制?/a></dd> <dd><a href="/csds/tdgyp/" >М雕工ѹ?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" ><span>新闻中弨</span></a> <dl> <dd><a href="/news/gsxw/" >公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/dszs/" >行业新闻</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" ><span>务介绍</span></a></li> <li><a href="/contact/" ><span>쳻我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="case-warp csort"> <div class="case-sort"> <div class="weizhi"> <div class="xwdt"> <p>新闻中弨</p> </div> <div class="dqwz1">쉍᫽?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</div> </div> </div> </div> </div> <div class="main1"> <div class="mainn"> <div class="mleft"> <div class="leftnr"> <div class="leftbt"> <h1 style="font-size:22px;text-align:center;">贵阳塑公司浅谈城徺塑在限⸭寻求形Є创?/h1> <div class="zuozhe">来源?a href='http://www.karenweinberg.com/news/13.html'>http://www.karenweinberg.com/news/13.html</a> ߶间:2017-10-16 </div> </div> </div> <div class="left_xx"></div> <div class="left_content"> <p> <span style="font-size:16px;">      <a href="http://www.karenweinberg.com/" target="_blank"><strong><span style="color:#E53333;">贵阳塑公司</span></strong></a>说城市雕塑是立于城徺公共场所Є雕塑作品,强调和室外环ݚ机融合〱城徺Є本质而言,是为满足人类Є生存需要和发展需要,城徺塑是作用于城徺空间结构组织Є有要素,只有重视ؿ种要素的必须,城徺؍能Ƿ美的形象,诗׏的Ϊ。城市雕塑是一种识别体系,它是关于ա史斴ф,文化信息的一ո达。城市雕塑是美的传达,与空间环境相应Є雕塑侧于城市环ݚ丰富和调性,多强调与构筑培᫉Є关系,在相辅相成或相反相成中到ѹ表现的和价关系。这类型塑随城市环境变化而变化,也许是历史的信息,也许是艺术家的瞬息闪念、想天开和奇想或Կ是一个新Є观念的表达,它们不断在城徺空间中唤Ē一段记忆,调节人们Є视觉,启迪人们Є思想,更新陈ߧ的观念。城市雕塑应将活ɨ行为视为雕塑的机部分纳入作品之中。城市雕塑作为一种时间的载体,它超越߶间空间,超越现世的浮光掠影,把生命与梦想带到未来。城市雕塑对于城ɡ对于城帱Є作用是巨大Є,但只我们将新的艺术想贯穿在作品中,采取强力Є措施将艺术想付诸于实施,؍能发挥城徺塑Є最大作用?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20171016/20171016151216_8896.jpg" alt="贵州塑公司" width="435" height="330" title="贵州塑公司" align="" /><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">神话国际      城徺塑ا形Є产生,来源于雕塑家对某᫉定空间环ݚ把和对形法则Є创͠性运用。城市雕塑ѹ形式的创造不同于架上塑,架上雕塑的表现形可以由表述;而城市雕塑是在限⸭寻求形Є创͠,是与特定空间环境Є统一协调来整体思ݚ。限⸎创造是矛盾Є两个方Ǣ,城徺塑设计恰恰是在这一矛盾中뵱塑家自觉地运用一定的形规律与法则,融入个人Є情ן与理想؀产生Є视觉样式。袁运甫先生认为作为城市建设中Є公共ѹ创作,我们必须要考到如何适应大多数徺民对待ѹ的基本度和理想追求,并正确地导向具崇精神׏义Є文化境界。”基于这种认识,我们ߢ要协调特定空间环境与雕塑表现形式的问题,要考到如何适应大多数徺民对待ѹ形式的͂应问题。现代建筑在ɟ能及风ݼ样式上与传统建筑大相庭,顰要求城徺塑Є形式应与建筑风ݼ调一,从建筑的ɟ能属性、空间环ݚ特性、工艺与材料Є运 用三个方Ǣ整体思考城市雕塑形式的创建问题。“形式”一词拆开来用,“形؝可ا为象,“؝可ا为韵,在整个形ݕ中是统象,Կ不是象统韵。有ؿ种认识,我们就不难理解,在形式的创造程中,对؜؝的把是十分要的。所谓“؝,从整个作品来认识,指Є是支撑作品Є整体结构关系,是形?؜韵؝的主要方,也是产生形式ן的重要اƠ素?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20171016/20171016151242_3392.jpg" alt="塑公司" width="432" height="328" title="塑公司" align="" /><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">      城徺塑艺术形Є建构,还需要注׏对作品ز׭视؝的把。正视也称 ؜主̢؝是指作品整体结构的主体向,诉诸视觉。它Ϊ̨上表现为一种极为明晰的اӶ态,往往是依赖于塑主体Є向、动ɿ的伸展、形象的直观、内容的明确,成作品整콢式的创建。正视是建ɜ对环ݩ间和城徺塑整体结构关系把Є基础上而成的,是ן性与理性的统一,是在具콢展开之时؀凸显出来Є作品的整体结构关系。成ɟ的正视Ǣ的Ƿ,是建构城徺塑形美感Є关Ӯ因素。另外,材料工ѹ以ǿ色彩Є独特运用也是构成城市雕塑形式不可忽略Є方Ǣ?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">神话国际      城徺塑在作品形上,更是利用当代ѹ中各种可能Є方式进行表达,表现形体现多样的特点,在现代城徺塑Є发展中ؓ破了传统城市雕塑以及景观ѹ的ا审,从ا上ݝ和周ƴ环ݚ关系,强调趣ͳ上Є′׭Ǣ性”,ɟ能上的念性”?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20171016/20171016151152_7777.jpg" alt="塑公司" width="465" height="329" title="塑公司" align="" /> </span> </p> <div> <img src="file://C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\TempPic\DDYVI%H{1Y]CC5POMK(OXWC.tmp" /> </div> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;">      <a href="http://www.karenweinberg.com/news/" target="_blank"><strong><span style="color:#E53333;">贵阳塑公司</span></strong></a>神话国际说雕塑ѹ大⽿用一定空间来͈现Ǚ态或ɨ态的形体,以清化的方Ķ͈现出作品本身传达出Є思想,作品的形体决定了作品在环境中所͈现出的基本形态,Կ材料的使用是表现形体的基础。材料的解放与技的发展给艺术家进行创佲כ大的空间,使作品能更强烈Є传达出一种视觉冲击。随Ԁ现代工业Є进一步发展,各种工业材料和工业成品加入到塑创作中,大大ة展了雕塑领域。新材料与新领对现代雕塑ѹ的发展提供了更多的可能〱如,在北京的城徺公共空间中,人们可以Ɉ越来越多Є所谓抽象化Є现代主义作品,利用各种材料形来表现,这些作品在表现形式上似乎显自由,在表现风ݼ上开放,具有典型化概括化,和形象化的美学؋法?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;">随着社ϸЄ不断进步、城市的发展,城市环境雕塑ѹ也正在发生Ԁ巨大Є变化。我们相信,在创͠人类更美好Є城市生活环ݚ过程中,城徺塑艺术在城市形象的塑造和环境Є化上将ϸ发挥重要Є作用?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;"></span> </p> </div> <div class="context"> <ul> <div>¦?<a href="14.html">贵阳不Ԣ雕塑谈论城市雕塑中镌刻Є城市文?/a></div> <div>下一?<a href="12.html">贵州城徺塑艺术代表了一个城市的文化精神Ǣ貌</a></div> </ul> <div class="tag">相关݇签?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%b5%f1%cb%dc%b9%ab%cb%be'>贵阳塑公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%b3%c7%ca%d0%b5%f1%cb%dc'>贵州城徺塑</a>,</div> <div class="comment_list"><div class="title3"> <div class="title3_l">相关信息</div> </div> <ul> <li><a href="/news/122.html" target="" title="贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需要注׏哪些?" >贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需要注׏哪些?</a></li> <li><a href="/news/119.html" target="" title="贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提" >贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提</a></li> <li><a href="/news/118.html" target="" title="贵阳塑公司山制施工步骤哪些?" >贵阳塑公司山制施工步骤哪些?</a></li> <li><a href="/news/116.html" target="" title="塑公司于校ƭ雕塑的技巧有哪些? >塑公司于校ƭ雕塑的技巧有哪些?/a></li> <li><a href="/news/115.html" target="" title="贵阳塑公司为大家介ո玻璃Ԣ雕塑有哪些特点" >贵阳塑公司为大家介ո玻璃Ԣ雕塑有哪些特点</a></li> </ul> </div> <div class="title3"> <div class="title3_l">相关产品</div> </div> <div class="c_product_b"> <dl> <dt><a href="/supply/31.html" title="贵州城徺塑" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30443/201707251621123293044350574.jpg?path=www.karenweinberg.com/uploads/cp/201707251621123293044350574.jpg" alt="贵州城徺塑" /></a></dt> <dd><a href="/supply/31.html" title="贵州城徺塑" target="" >贵州城徺塑</a></dd> </dl> </div> <!--pages内容--> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="left_xx"></div> <!--百度分享代码--> </div> </div> <div class="mright"> <div class="part2"><span><a href="/about/" >关于我们</a></span><a href="/about/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵阳塑"/></a></div> <div class="part3"> <div class="zxal"> <p><a href="/about/" >公司概况</a></p> <p><a href="/about/about2.html" >务项目</a></p> </div> </div> <div class="part2"><span><a href="/news/">推荐օ读</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/122.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/121.html" title="[tilte]"><span class="a_t">玻璃Ԣ雕塑品可应用于哪些地方...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/120.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑艺术?D技中完融合...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/119.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/118.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司山制施工步骤...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/117.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵州塑ա家响雕塑创Ơ素...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/116.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑公司于校ƭ雕塑的技巧有?..</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/115.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司为大家介ո玻璃Ԣ雕...</span> </a></li> </ul> </div> <div class="part2"style="margin-top:20px;"><span><a href="/contact/">쳻我们</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑ա家"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li>쳻人ϸ姜先?/li> <li>座机?851-85621005</li> <li>؋机?3312200525</li> <li>̮箱?24065130@qq.com</li> <li>网址Yww.karenweinberg.com</li> <li>地址뵴ֳ徺云岩区中华北?号国艺大ա?8??/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <link href="/templets/default/css/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="footer"> <div class="f_con"> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >公司简?/a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >推荐资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中弨</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >쳻我们</a> | <a href="/sitemap.html" >网站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" >XML</a> | <a href="/4g/" target="_blank" >؋机网站</a> | <div class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> Powered by    </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.karenweinberg.com(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州石明石景观工程有限公?nbsp;  贵州城徺塑ա家哪家好?贵州ݡ园塑订做벰Ա?贵州塑ա怎么ݷ?贵阳塑公司˸以批发价ݼ大量现货提供贵ֳ雕塑公司、贵州校ƭ雕塑、贵州城市雕塑等品质优̳Є产品ǿ报价,欢迎来电咨询定制! <span style="font-weight:bold;">热门城徺推广: </span> </div></div> </td> </tr> </table> </div> <!-- <script type="text/javascript">var parent_id=14474;</script> --> <link href="/template/gzsms001/lib/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="service"> <a href="javascript:void(0);" class="srvLog" target="_blank"></a> <a class="srvCns" href="tencent://message/?uin=824065130&Site=企业网站&Menu=yes">在线咨询</a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDj"></a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDD" ></a> </div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.nav_center li').hover(function(){ $(this).find('dl').show(); }, function(){ $(this).find('dl').hide(); }) }) </script> <script> (function() { // 返回顶部按钮动隐藏 $(window).scroll(function(){ if ($(window).scrollTop()>200){ $('#goTop').fadeIn(); }else if($(window).scrollTop()<200){ $('#goTop').fadeOut(); } }); // 返回顶部按钮 $('#goTop').click(function() { $("html, body").animate({scrollTop:0}, 200); }); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?00708b558988188a739360d0a7047b29"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='oxjie'></q><tt id='oxjie'><dd id='oxjie'><noscript id='oxjie'><dl id='oxjie'><i id='oxjie'></i><dd id='oxjie'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='oxjie'></tr><td id='oxjie'></td><q id='oxjie'></q><dd id='oxjie'></dd><div id='oxjie'><button id='oxjie'><tfoot id='oxjie'><i id='oxjie'><dl id='oxjie'><i id='oxjie'><strike id='oxjie'><dt id='oxjie'></dt></strike></i></dl></i><pre id='oxjie'></pre></tfoot><u id='oxjie'></u><small id='oxjie'></small></button><tr id='oxjie'></tr></div><strike id='oxjie'></strike><label id='oxjie'></label><button id='oxjie'></button><optgroup id='oxjie'></optgroup><dd id='oxjie'></dd><sup id='oxjie'><del id='oxjie'><strike id='oxjie'><dd id='oxjie'></dd></strike></del></sup><fieldset id='oxjie'><p id='oxjie'></p></fieldset><big id='oxjie'><big id='oxjie'><address id='oxjie'><dl id='oxjie'></dl></address><dd id='oxjie'></dd><table id='oxjie'><abbr id='oxjie'><strong id='oxjie'><blockquote id='oxjie'></blockquote></strong></abbr><td id='oxjie'><pre id='oxjie'></pre></td></table></big></big><q id='oxjie'><abbr id='oxjie'><thead id='oxjie'></thead></abbr></q><li id='oxjie'><q id='oxjie'><acronym id='oxjie'><dd id='oxjie'><td id='oxjie'><noframes id='oxjie'><tr id='oxjie'><strong id='oxjie'></strong><small id='oxjie'></small><button id='oxjie'></button><li id='oxjie'><noscript id='oxjie'><big id='oxjie'></big><dt id='oxjie'></dt></noscript></li></tr><ol id='oxjie'><option id='oxjie'><table id='oxjie'><blockquote id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='oxjie'></u><kbd id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd></kbd></noframes><abbr id='oxjie'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='oxjie'><button id='oxjie'><abbr id='oxjie'></abbr></button></thead><button id='oxjie'><u id='oxjie'><u id='oxjie'></u></u><tr id='oxjie'><optgroup id='oxjie'><dd id='oxjie'><dfn id='oxjie'><tt id='oxjie'><thead id='oxjie'><optgroup id='oxjie'></optgroup></thead></tt><legend id='oxjie'></legend><noframes id='oxjie'><b id='oxjie'><form id='oxjie'></form></b></noframes></dfn><pre id='oxjie'></pre></dd></optgroup><dl id='oxjie'><big id='oxjie'><dd id='oxjie'><td id='oxjie'><dir id='oxjie'></dir></td></dd></big><optgroup id='oxjie'></optgroup><dfn id='oxjie'></dfn></dl></tr></button><strong id='oxjie'></strong><ol id='oxjie'><dfn id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd></dfn></ol><ul id='oxjie'></ul><noframes id='oxjie'></noframes><blockquote id='oxjie'></blockquote><fieldset id='oxjie'></fieldset><sup id='oxjie'><p id='oxjie'><tt id='oxjie'><sup id='oxjie'><bdo id='oxjie'><ol id='oxjie'><sup id='oxjie'><dl id='oxjie'><em id='oxjie'><label id='oxjie'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='oxjie'></address></sup></tt></p><fieldset id='oxjie'><noframes id='oxjie'><code id='oxjie'><strong id='oxjie'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='oxjie'></sup><div id='oxjie'><pre id='oxjie'><select id='oxjie'></select><td id='oxjie'></td></pre></div><kbd id='oxjie'><u id='oxjie'></u></kbd><div id='oxjie'></div><blockquote id='oxjie'></blockquote><q id='oxjie'></q><th id='oxjie'></th><big id='oxjie'></big><address id='oxjie'><b id='oxjie'><select id='oxjie'></select></b></address><code id='oxjie'></code><ul id='oxjie'><strike id='oxjie'></strike></ul><noscript id='oxjie'></noscript><pre id='oxjie'></pre><div id='oxjie'><p id='oxjie'></p></div><tfoot id='oxjie'></tfoot><thead id='oxjie'><bdo id='oxjie'></bdo></thead><kbd id='oxjie'></kbd><p id='oxjie'><fieldset id='oxjie'><style id='oxjie'></style></fieldset></p><acronym id='oxjie'><big id='oxjie'><code id='oxjie'></code></big></acronym><noframes id='oxjie'><fieldset id='oxjie'></fieldset></noframes><ol id='oxjie'></ol><font id='oxjie'></font><td id='oxjie'><ol id='oxjie'></ol></td><center id='oxjie'></center><option id='oxjie'></option><legend id='oxjie'></legend><big id='oxjie'></big><sub id='oxjie'><ol id='oxjie'><li id='oxjie'><label id='oxjie'></label></li></ol></sub><i id='oxjie'><ol id='oxjie'></ol></i><del id='oxjie'></del><tr id='oxjie'><tr id='oxjie'><bdo id='oxjie'><form id='oxjie'><em id='oxjie'></em><ins id='oxjie'><center id='oxjie'><center id='oxjie'></center></center></ins><pre id='oxjie'><em id='oxjie'></em><abbr id='oxjie'><legend id='oxjie'><div id='oxjie'><center id='oxjie'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='oxjie'></b><noframes id='oxjie'><span id='oxjie'></span></noframes><font id='oxjie'><ol id='oxjie'></ol></font><td id='oxjie'><abbr id='oxjie'><option id='oxjie'><big id='oxjie'></big></option></abbr><dfn id='oxjie'></dfn></td><form id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend></form><td id='oxjie'><strike id='oxjie'><blockquote id='oxjie'></blockquote></strike></td><sup id='oxjie'><fieldset id='oxjie'><li id='oxjie'></li></fieldset></sup><option id='oxjie'></option><thead id='oxjie'></thead><del id='oxjie'></del><b id='oxjie'><tfoot id='oxjie'></tfoot><i id='oxjie'></i></b><sup id='oxjie'></sup><thead id='oxjie'></thead><kbd id='oxjie'></kbd><acronym id='oxjie'><strike id='oxjie'></strike></acronym><table id='oxjie'><select id='oxjie'></select></table><strong id='oxjie'></strong><center id='oxjie'></center><p id='oxjie'><b id='oxjie'><bdo id='oxjie'><span id='oxjie'></span></bdo></b></p><tr id='oxjie'><form id='oxjie'><strong id='oxjie'><dir id='oxjie'></dir></strong><th id='oxjie'></th></form><strong id='oxjie'><select id='oxjie'></select></strong></tr><form id='oxjie'><pre id='oxjie'></pre></form><code id='oxjie'></code><optgroup id='oxjie'></optgroup><strong id='oxjie'><td id='oxjie'><table id='oxjie'><legend id='oxjie'><legend id='oxjie'><big id='oxjie'><fieldset id='oxjie'><q id='oxjie'><tfoot id='oxjie'><big id='oxjie'><tt id='oxjie'><thead id='oxjie'></thead></tt></big><p id='oxjie'></p><button id='oxjie'><table id='oxjie'><ins id='oxjie'></ins><tt id='oxjie'><li id='oxjie'><thead id='oxjie'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='oxjie'><td id='oxjie'></td><tfoot id='oxjie'></tfoot></tr><strong id='oxjie'><span id='oxjie'><dfn id='oxjie'></dfn><bdo id='oxjie'><thead id='oxjie'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='oxjie'></button><ol id='oxjie'><font id='oxjie'><blockquote id='oxjie'><center id='oxjie'></center></blockquote></font></ol><strong id='oxjie'></strong><dl id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend><sub id='oxjie'><small id='oxjie'></small></sub></dl><style id='oxjie'></style><pre id='oxjie'><code id='oxjie'></code></pre><big id='oxjie'></big><font id='oxjie'></font><bdo id='oxjie'></bdo><dfn id='oxjie'><dd id='oxjie'><button id='oxjie'><strike id='oxjie'><div id='oxjie'><div id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='oxjie'><q id='oxjie'></q></optgroup></dd><ol id='oxjie'><q id='oxjie'><dfn id='oxjie'><button id='oxjie'><tbody id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='oxjie'></dl><fieldset id='oxjie'></fieldset><u id='oxjie'></u><div id='oxjie'><ins id='oxjie'></ins></div><strong id='oxjie'></strong><center id='oxjie'></center><strong id='oxjie'></strong><small id='oxjie'></small><td id='oxjie'><q id='oxjie'><q id='oxjie'><b id='oxjie'><optgroup id='oxjie'></optgroup></b></q><ol id='oxjie'><bdo id='oxjie'></bdo></ol><dd id='oxjie'><th id='oxjie'></th></dd><blockquote id='oxjie'></blockquote><ul id='oxjie'><style id='oxjie'></style></ul></q></td><noscript id='oxjie'></noscript><ol id='oxjie'></ol><p id='oxjie'></p><strong id='oxjie'><big id='oxjie'></big><strike id='oxjie'><q id='oxjie'><sup id='oxjie'></sup></q></strike></strong><p id='oxjie'><thead id='oxjie'><acronym id='oxjie'><tfoot id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd><form id='oxjie'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='oxjie'></fieldset><b id='oxjie'><dt id='oxjie'></dt></b><sup id='oxjie'></sup><label id='oxjie'></label><noframes id='oxjie'><ins id='oxjie'></ins></noframes><td id='oxjie'></td><dfn id='oxjie'></dfn><font id='oxjie'><style id='oxjie'></style></font><tr id='oxjie'><td id='oxjie'></td></tr><dfn id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul></dfn><tr id='oxjie'></tr><abbr id='oxjie'></abbr><strong id='oxjie'></strong><dt id='oxjie'></dt><span id='oxjie'><label id='oxjie'><td id='oxjie'></td></label><address id='oxjie'></address></span><label id='oxjie'><bdo id='oxjie'><dt id='oxjie'><dl id='oxjie'></dl></dt></bdo></label><abbr id='oxjie'><optgroup id='oxjie'></optgroup></abbr><code id='oxjie'></code><address id='oxjie'><thead id='oxjie'></thead></address><td id='oxjie'><style id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody><strong id='oxjie'></strong></style></td><ul id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul></ul><del id='oxjie'></del><th id='oxjie'><option id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend></option></th><b id='oxjie'></b><i id='oxjie'><noscript id='oxjie'></noscript></i><q id='oxjie'></q><select id='oxjie'></select><option id='oxjie'></option><optgroup id='oxjie'><big id='oxjie'></big></optgroup><noframes id='oxjie'><acronym id='oxjie'><em id='oxjie'></em><td id='oxjie'><div id='oxjie'></div></td></acronym><address id='oxjie'><big id='oxjie'><big id='oxjie'></big><legend id='oxjie'></legend></big></address></noframes><ul id='oxjie'></ul><abbr id='oxjie'><p id='oxjie'><small id='oxjie'><bdo id='oxjie'><code id='oxjie'><i id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend></i><sub id='oxjie'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='oxjie'></noscript><tr id='oxjie'></tr><select id='oxjie'><button id='oxjie'><dfn id='oxjie'><p id='oxjie'></p><q id='oxjie'></q></dfn></button><noframes id='oxjie'></noframes><b id='oxjie'></b></select><font id='oxjie'></font><option id='oxjie'></option><fieldset id='oxjie'></fieldset><noframes id='oxjie'><i id='oxjie'><div id='oxjie'><ins id='oxjie'></ins></div></i></noframes><tr id='oxjie'></tr><label id='oxjie'><small id='oxjie'></small><b id='oxjie'></b></label><noscript id='oxjie'><tr id='oxjie'></tr><div id='oxjie'></div><noscript id='oxjie'></noscript><tr id='oxjie'></tr></noscript><center id='oxjie'></center><dl id='oxjie'></dl><blockquote id='oxjie'></blockquote><pre id='oxjie'><dl id='oxjie'><noframes id='oxjie'><i id='oxjie'></i></noframes><dt id='oxjie'></dt></dl><label id='oxjie'><dfn id='oxjie'></dfn></label></pre><dir id='oxjie'></dir><strike id='oxjie'></strike><thead id='oxjie'></thead><span id='oxjie'></span><i id='oxjie'></i><font id='oxjie'></font><style id='oxjie'></style><font id='oxjie'></font><td id='oxjie'><select id='oxjie'><b id='oxjie'><address id='oxjie'><noscript id='oxjie'><acronym id='oxjie'></acronym></noscript></address><style id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody></style></b></select><ul id='oxjie'><thead id='oxjie'></thead></ul></td><strike id='oxjie'><dt id='oxjie'></dt></strike><dfn id='oxjie'></dfn><dir id='oxjie'><b id='oxjie'></b><font id='oxjie'></font></dir><ul id='oxjie'></ul><q id='oxjie'></q><acronym id='oxjie'></acronym><center id='oxjie'><strong id='oxjie'></strong></center><ins id='oxjie'><label id='oxjie'></label><span id='oxjie'></span></ins><li id='oxjie'><blockquote id='oxjie'></blockquote></li><th id='oxjie'><table id='oxjie'></table></th><tfoot id='oxjie'></tfoot><ins id='oxjie'></ins><table id='oxjie'></table><noscript id='oxjie'><del id='oxjie'><ol id='oxjie'><center id='oxjie'><ul id='oxjie'></ul><div id='oxjie'></div></center></ol></del></noscript><strong id='oxjie'><legend id='oxjie'></legend><td id='oxjie'></td></strong><font id='oxjie'><font id='oxjie'></font></font><noscript id='oxjie'><em id='oxjie'><form id='oxjie'><sub id='oxjie'></sub></form><bdo id='oxjie'></bdo></em></noscript><address id='oxjie'></address><center id='oxjie'><del id='oxjie'></del><sup id='oxjie'></sup></center><kbd id='oxjie'></kbd><font id='oxjie'><b id='oxjie'></b><table id='oxjie'></table><blockquote id='oxjie'></blockquote></font><big id='oxjie'><q id='oxjie'><center id='oxjie'><button id='oxjie'></button></center></q></big><i id='oxjie'><form id='oxjie'><option id='oxjie'></option><dir id='oxjie'><thead id='oxjie'></thead></dir></form><tr id='oxjie'><strike id='oxjie'><noframes id='oxjie'><dl id='oxjie'></dl></noframes></strike><dt id='oxjie'></dt></tr></i><dfn id='oxjie'></dfn><tbody id='oxjie'></tbody><select id='oxjie'><dir id='oxjie'><noscript id='oxjie'><th id='oxjie'><strike id='oxjie'></strike><small id='oxjie'></small></th></noscript><tbody id='oxjie'><em id='oxjie'><optgroup id='oxjie'></optgroup><style id='oxjie'><tr id='oxjie'></tr><address id='oxjie'></address></style></em></tbody><code id='oxjie'><noscript id='oxjie'><ins id='oxjie'><font id='oxjie'></font></ins></noscript></code></dir><p id='oxjie'></p><dl id='oxjie'></dl></select><form id='oxjie'><bdo id='oxjie'></bdo><optgroup id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody></optgroup><blockquote id='oxjie'><button id='oxjie'><pre id='oxjie'><li id='oxjie'><tfoot id='oxjie'><kbd id='oxjie'></kbd></tfoot><fieldset id='oxjie'><dd id='oxjie'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='oxjie'></table><span id='oxjie'><dl id='oxjie'></dl></span></blockquote></form><em id='oxjie'><small id='oxjie'><blockquote id='oxjie'></blockquote></small></em><tfoot id='oxjie'></tfoot><del id='oxjie'><pre id='oxjie'></pre></del><em id='oxjie'><acronym id='oxjie'><th id='oxjie'></th></acronym></em><fieldset id='oxjie'></fieldset><code id='oxjie'><noframes id='oxjie'></noframes></code><form id='oxjie'><optgroup id='oxjie'><dir id='oxjie'></dir></optgroup></form><strong id='oxjie'></strong><ins id='oxjie'><option id='oxjie'></option></ins><dd id='oxjie'></dd><span id='oxjie'><tbody id='oxjie'></tbody></span><strong id='oxjie'><pre id='oxjie'><form id='oxjie'></form></pre></strong><li id='oxjie'><abbr id='oxjie'><dir id='oxjie'></dir><acronym id='oxjie'></acronym></abbr></li><ol id='oxjie'></ol><strike id='oxjie'></strike><label id='oxjie'></label><legend id='oxjie'><address id='oxjie'><thead id='oxjie'><tr id='oxjie'></tr></thead></address><dt id='oxjie'></dt></legend><thead id='oxjie'></thead><ins id='oxjie'><big id='oxjie'></big></ins><kbd id='oxjie'></kbd><center id='oxjie'><acronym id='oxjie'></acronym><code id='oxjie'></code></center><ul id='oxjie'><pre id='oxjie'></pre></ul><style id='oxjie'><dt id='oxjie'><noframes id='oxjie'></noframes></dt><sub id='oxjie'></sub><b id='oxjie'></b></style></div></html>