?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <title>title 贵州塑ա家响雕塑创Ơ素哪些? - 贵州石明石景观工程有限公?/title> <meta name="keywords" content="璐靛窞板曞铡傚"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/style.css" type="text/css" media="all"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/css.css" > <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gzsms001/lib/zzsc.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/global.css" > <link rel="stylesheet" href="/template/gzsms001/lib/index1.css" > <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <div class="top"> <div class="top_center"> <div class="top_hy">贵州石明石景观工程有限公司为免费提?a href="http://www.karenweinberg.com">贵州塑ա家报价</a>?a href="/supply/">贵阳塑ա?/a>?a href="/news/">贵州城徺塑价格</a>等相关信息发布资讯,敬请关注?/div> <div class="top_r"></div> </div> </div> <div class="top_header"> <div class="header_con"> <div class="c_l"> <p>⿡企业,品质?/p> <span>能想到的 石明石都能做</span> </div> <div class="c_right"></div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="nav_center"> <ul> <li><a href="/" ><span>??/span></a></li> <li><a href="/about/" ><span>公司简?/span></a></li> <li><a href="/download/" ><span>工程案例</span></a> <dl> <dd><a href="/adslb/" >按雕塑类?/a></dd> <dd><a href="/adscz/" >按雕塑材?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/csds/" ><span>塑制品</span></a> <dl> <dd><a href="/csds/fdzp/" >浮雕制品</a></dd> <dd><a href="/csds/hb/" >花钵</a></dd> <dd><a href="/csds/lsb/" >流水?/a></dd> <dd><a href="/csds/rwyd/" >人物圆雕</a></dd> <dd><a href="/csds/bxgdszp/" >不Ԣ雕塑制?/a></dd> <dd><a href="/csds/tdgyp/" >М雕工ѹ?/a></dd> </dl> </li> <li><a href="/news/" ><span>新闻中弨</span></a> <dl> <dd><a href="/news/gsxw/" >公司新闻</a></dd> <dd><a href="/news/dszs/" >行业新闻</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about2.html" ><span>务介绍</span></a></li> <li><a href="/contact/" ><span>쳻我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="case-warp csort"> <div class="case-sort"> <div class="weizhi"> <div class="xwdt"> <p>新闻中弨</p> </div> <div class="dqwz1">쉍᫽?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</div> </div> </div> </div> </div> <div class="main1"> <div class="mainn"> <div class="mleft"> <div class="leftnr"> <div class="leftbt"> <h1 style="font-size:22px;text-align:center;">贵州塑ա家响雕塑创Ơ素哪些?</h1> <div class="zuozhe">来源?a href='http://www.karenweinberg.com/news/117.html'>http://www.karenweinberg.com/news/117.html</a> ߶间:2019-05-06 </div> </div> </div> <div class="left_xx"></div> <div class="left_content"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    ߶代Є进步,科技Є发达,塑出现在我们的身边越来越频繲们뵱对雕塑的ا进一步的对人文历史也加Є解〱件雕塑作品如枲ײ设计思想,̣就好比丧失精神Є躯壳。所以丰富的素材内容、形式样貌、材质的͉择、风ݼǿ创作؋段,多样化的表现方让雕塑创作越来越具有综合?并且成为了影响雕塑创作程中不可缺少Є因素?/span><br /> <br /> <div style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190506/20190506164623_3436.jpg" alt="" /> </div> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    塑Є形式决三维艺术是什么,是三维设计中明显Є因素〱限Є定义上来说, 形就是作品Ϊ̨Є物ؽ?它是卿从空间中划出来的Ƣ块和体积。벸我们可以뵱作品Є外部形式揭示出另一种内部形式〱件中部是空的作品Є内在形式就是外在形式的反转,比如一只碗凸出的外部形和凹进去Є内部形式?/span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    艺术来源于生?是对生活Є表?塑创作也是如此。雕塑创作在题材͉择上往会选择生活中最悉Є人、景、物,Ơ为对熟的事物ϸ؍最为深刻最͏彻,无穷的表现欲望和无限的激?从而对设计Є作品更信心。创作者把对所喲׬事物Є认识与ا,뵱塑作品Є形式表达出?以寄뒌表达情感〱个人Є情ן表达ϸ影响对事物的度和看法?/span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    空间是ѹ家在创作中؀要对的三维区?它包括正空间和负空间。正空间是指作品中占实体空间的部分,Կ负空间则是挴Ѣ作品激活的空无空间。轮廓清晰的正空间在作品中具多᫚审ɟ能,除在物质实˸占据空间ɤ,正空间可以从其内部和周ƴ空ߠ的空间中开쇺负空间〱上就是关?b>贵州塑ա家</b>响雕塑创Ơ素介绍〱ո这么多相信大家也对雕塑创ן的来源也有了一定的ا?/span><br /> <div> <br /> </div> </div> <div class="context"> <ul> <div>¦?<a href="118.html">贵阳塑公司山制施工步骤哪些?</a></div> <div>下一?<a href="116.html">塑公司于校ƭ雕塑的技巧有哪些?/a></div> </ul> <div class="tag">相关݇签?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%b5%f1%cb%dc%b3%a7%bc%d2'>贵州塑ա家</a>,</div> <div class="comment_list"><div class="title3"> <div class="title3_l">相关信息</div> </div> <ul> <li><a href="/news/117.html" target="" title="贵州塑ա家响雕塑创Ơ素哪些?" >贵州塑ա家响雕塑创Ơ素哪些?</a></li> <li><a href="/news/106.html" target="" title="塑ա家分析;雕塑行业的发展方向" >塑ա家分析;雕塑行业的发展方向</a></li> <li><a href="/news/102.html" target="" title="贵州塑ա家介绍:浮主要形哪些?" >贵州塑ա家介绍:浮主要形哪些?</a></li> <li><a href="/news/97.html" target="" title="贵州塑ա家对金属的͉择݇" >贵州塑ա家对金属的͉择݇</a></li> <li><a href="/news/88.html" target="" title="贵州塑ա家浅谈М雕Є铜含量Є要? >贵州塑ա家浅谈М雕Є铜含量Є要?/a></li> </ul> </div> <div class="title3"> <div class="title3_l">相关产品</div> </div> <div class="c_product_b"> </div> <!--pages内容--> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="left_xx"></div> <!--百度分享代码--> </div> </div> <div class="mright"> <div class="part2"><span><a href="/about/" >关于我们</a></span><a href="/about/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵阳塑"/></a></div> <div class="part3"> <div class="zxal"> <p><a href="/about/" >公司概况</a></p> <p><a href="/about/about2.html" >务项目</a></p> </div> </div> <div class="part2"><span><a href="/news/">推荐օ读</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/122.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈人物雕塑在设计中需...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/121.html" title="[tilte]"><span class="a_t">玻璃Ԣ雕塑品可应用于哪些地方...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/120.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑艺术?D技中完融合...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/119.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司谈雕塑的质量妱提...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/118.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司山制施工步骤...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/117.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵州塑ա家响雕塑创Ơ素...</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/116.html" title="[tilte]"><span class="a_t">塑公司于校ƭ雕塑的技巧有?..</span> </a></li><li><a target="_blank" href="/news/115.html" title="[tilte]"><span class="a_t">贵阳塑公司为大家介ո玻璃Ԣ雕...</span> </a></li> </ul> </div> <div class="part2"style="margin-top:20px;"><span><a href="/contact/">쳻我们</a></span><a href="/news/"><img src="/template/gzsms001/images/more.jpg" alt="贵州塑ա家"/></a></div> <div class="part4"> <ul> <li>쳻人ϸ姜先?/li> <li>座机?851-85621005</li> <li>؋机?3312200525</li> <li>̮箱?24065130@qq.com</li> <li>网址Yww.karenweinberg.com</li> <li>地址뵴ֳ徺云岩区中华北?号国艺大ա?8??/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <link href="/templets/default/css/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="footer"> <div class="f_con"> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >公司简?/a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >推荐资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中弨</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >쳻我们</a> | <a href="/sitemap.html" >网站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" >XML</a> | <a href="/4g/" target="_blank" >؋机网站</a> | <div class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> Powered by    </div> <div class="copyright"><div> Copyright© www.karenweinberg.com(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州石明石景观工程有限公?nbsp;  贵州城徺塑ա家哪家好?贵州ݡ园塑订做벰Ա?贵州塑ա怎么ݷ?贵阳塑公司˸以批发价ݼ大量现货提供贵ֳ雕塑公司、贵州校ƭ雕塑、贵州城市雕塑等品质优̳Є产品ǿ报价,欢迎来电咨询定制! <span style="font-weight:bold;">热门城徺推广: </span> </div></div> </td> </tr> </table> </div> <!-- <script type="text/javascript">var parent_id=14474;</script> --> <link href="/template/gzsms001/lib/qq.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <div id="service"> <a href="javascript:void(0);" class="srvLog" target="_blank"></a> <a class="srvCns" href="tencent://message/?uin=824065130&Site=企业网站&Menu=yes">在线咨询</a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDj"></a> <a href="javascript:void(0);" class="srvDD" ></a> </div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.nav_center li').hover(function(){ $(this).find('dl').show(); }, function(){ $(this).find('dl').hide(); }) }) </script> <script> (function() { // 返回顶部按钮动隐藏 $(window).scroll(function(){ if ($(window).scrollTop()>200){ $('#goTop').fadeIn(); }else if($(window).scrollTop()<200){ $('#goTop').fadeOut(); } }); // 返回顶部按钮 $('#goTop').click(function() { $("html, body").animate({scrollTop:0}, 200); }); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?00708b558988188a739360d0a7047b29"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='37zyx'></q><tt id='37zyx'><dd id='37zyx'><noscript id='37zyx'><dl id='37zyx'><i id='37zyx'></i><dd id='37zyx'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='37zyx'></tr><td id='37zyx'></td><q id='37zyx'></q><dd id='37zyx'></dd><div id='37zyx'><button id='37zyx'><tfoot id='37zyx'><i id='37zyx'><dl id='37zyx'><i id='37zyx'><strike id='37zyx'><dt id='37zyx'></dt></strike></i></dl></i><pre id='37zyx'></pre></tfoot><u id='37zyx'></u><small id='37zyx'></small></button><tr id='37zyx'></tr></div><strike id='37zyx'></strike><label id='37zyx'></label><button id='37zyx'></button><optgroup id='37zyx'></optgroup><dd id='37zyx'></dd><sup id='37zyx'><del id='37zyx'><strike id='37zyx'><dd id='37zyx'></dd></strike></del></sup><fieldset id='37zyx'><p id='37zyx'></p></fieldset><big id='37zyx'><big id='37zyx'><address id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl></address><dd id='37zyx'></dd><table id='37zyx'><abbr id='37zyx'><strong id='37zyx'><blockquote id='37zyx'></blockquote></strong></abbr><td id='37zyx'><pre id='37zyx'></pre></td></table></big></big><q id='37zyx'><abbr id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></abbr></q><li id='37zyx'><q id='37zyx'><acronym id='37zyx'><dd id='37zyx'><td id='37zyx'><noframes id='37zyx'><tr id='37zyx'><strong id='37zyx'></strong><small id='37zyx'></small><button id='37zyx'></button><li id='37zyx'><noscript id='37zyx'><big id='37zyx'></big><dt id='37zyx'></dt></noscript></li></tr><ol id='37zyx'><option id='37zyx'><table id='37zyx'><blockquote id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='37zyx'></u><kbd id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd></kbd></noframes><abbr id='37zyx'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='37zyx'><button id='37zyx'><abbr id='37zyx'></abbr></button></thead><button id='37zyx'><u id='37zyx'><u id='37zyx'></u></u><tr id='37zyx'><optgroup id='37zyx'><dd id='37zyx'><dfn id='37zyx'><tt id='37zyx'><thead id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup></thead></tt><legend id='37zyx'></legend><noframes id='37zyx'><b id='37zyx'><form id='37zyx'></form></b></noframes></dfn><pre id='37zyx'></pre></dd></optgroup><dl id='37zyx'><big id='37zyx'><dd id='37zyx'><td id='37zyx'><dir id='37zyx'></dir></td></dd></big><optgroup id='37zyx'></optgroup><dfn id='37zyx'></dfn></dl></tr></button><strong id='37zyx'></strong><ol id='37zyx'><dfn id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd></dfn></ol><ul id='37zyx'></ul><noframes id='37zyx'></noframes><blockquote id='37zyx'></blockquote><fieldset id='37zyx'></fieldset><sup id='37zyx'><p id='37zyx'><tt id='37zyx'><sup id='37zyx'><bdo id='37zyx'><ol id='37zyx'><sup id='37zyx'><dl id='37zyx'><em id='37zyx'><label id='37zyx'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='37zyx'></address></sup></tt></p><fieldset id='37zyx'><noframes id='37zyx'><code id='37zyx'><strong id='37zyx'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='37zyx'></sup><div id='37zyx'><pre id='37zyx'><select id='37zyx'></select><td id='37zyx'></td></pre></div><kbd id='37zyx'><u id='37zyx'></u></kbd><div id='37zyx'></div><blockquote id='37zyx'></blockquote><q id='37zyx'></q><th id='37zyx'></th><big id='37zyx'></big><address id='37zyx'><b id='37zyx'><select id='37zyx'></select></b></address><code id='37zyx'></code><ul id='37zyx'><strike id='37zyx'></strike></ul><noscript id='37zyx'></noscript><pre id='37zyx'></pre><div id='37zyx'><p id='37zyx'></p></div><tfoot id='37zyx'></tfoot><thead id='37zyx'><bdo id='37zyx'></bdo></thead><kbd id='37zyx'></kbd><p id='37zyx'><fieldset id='37zyx'><style id='37zyx'></style></fieldset></p><acronym id='37zyx'><big id='37zyx'><code id='37zyx'></code></big></acronym><noframes id='37zyx'><fieldset id='37zyx'></fieldset></noframes><ol id='37zyx'></ol><font id='37zyx'></font><td id='37zyx'><ol id='37zyx'></ol></td><center id='37zyx'></center><option id='37zyx'></option><legend id='37zyx'></legend><big id='37zyx'></big><sub id='37zyx'><ol id='37zyx'><li id='37zyx'><label id='37zyx'></label></li></ol></sub><i id='37zyx'><ol id='37zyx'></ol></i><del id='37zyx'></del><tr id='37zyx'><tr id='37zyx'><bdo id='37zyx'><form id='37zyx'><em id='37zyx'></em><ins id='37zyx'><center id='37zyx'><center id='37zyx'></center></center></ins><pre id='37zyx'><em id='37zyx'></em><abbr id='37zyx'><legend id='37zyx'><div id='37zyx'><center id='37zyx'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='37zyx'></b><noframes id='37zyx'><span id='37zyx'></span></noframes><font id='37zyx'><ol id='37zyx'></ol></font><td id='37zyx'><abbr id='37zyx'><option id='37zyx'><big id='37zyx'></big></option></abbr><dfn id='37zyx'></dfn></td><form id='37zyx'><legend id='37zyx'></legend></form><td id='37zyx'><strike id='37zyx'><blockquote id='37zyx'></blockquote></strike></td><sup id='37zyx'><fieldset id='37zyx'><li id='37zyx'></li></fieldset></sup><option id='37zyx'></option><thead id='37zyx'></thead><del id='37zyx'></del><b id='37zyx'><tfoot id='37zyx'></tfoot><i id='37zyx'></i></b><sup id='37zyx'></sup><thead id='37zyx'></thead><kbd id='37zyx'></kbd><acronym id='37zyx'><strike id='37zyx'></strike></acronym><table id='37zyx'><select id='37zyx'></select></table><strong id='37zyx'></strong><center id='37zyx'></center><p id='37zyx'><b id='37zyx'><bdo id='37zyx'><span id='37zyx'></span></bdo></b></p><tr id='37zyx'><form id='37zyx'><strong id='37zyx'><dir id='37zyx'></dir></strong><th id='37zyx'></th></form><strong id='37zyx'><select id='37zyx'></select></strong></tr><form id='37zyx'><pre id='37zyx'></pre></form><code id='37zyx'></code><optgroup id='37zyx'></optgroup><strong id='37zyx'><td id='37zyx'><table id='37zyx'><legend id='37zyx'><legend id='37zyx'><big id='37zyx'><fieldset id='37zyx'><q id='37zyx'><tfoot id='37zyx'><big id='37zyx'><tt id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></tt></big><p id='37zyx'></p><button id='37zyx'><table id='37zyx'><ins id='37zyx'></ins><tt id='37zyx'><li id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='37zyx'><td id='37zyx'></td><tfoot id='37zyx'></tfoot></tr><strong id='37zyx'><span id='37zyx'><dfn id='37zyx'></dfn><bdo id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='37zyx'></button><ol id='37zyx'><font id='37zyx'><blockquote id='37zyx'><center id='37zyx'></center></blockquote></font></ol><strong id='37zyx'></strong><dl id='37zyx'><legend id='37zyx'></legend><sub id='37zyx'><small id='37zyx'></small></sub></dl><style id='37zyx'></style><pre id='37zyx'><code id='37zyx'></code></pre><big id='37zyx'></big><font id='37zyx'></font><bdo id='37zyx'></bdo><dfn id='37zyx'><dd id='37zyx'><button id='37zyx'><strike id='37zyx'><div id='37zyx'><div id='37zyx'><legend id='37zyx'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='37zyx'><q id='37zyx'></q></optgroup></dd><ol id='37zyx'><q id='37zyx'><dfn id='37zyx'><button id='37zyx'><tbody id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='37zyx'></dl><fieldset id='37zyx'></fieldset><u id='37zyx'></u><div id='37zyx'><ins id='37zyx'></ins></div><strong id='37zyx'></strong><center id='37zyx'></center><strong id='37zyx'></strong><small id='37zyx'></small><td id='37zyx'><q id='37zyx'><q id='37zyx'><b id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup></b></q><ol id='37zyx'><bdo id='37zyx'></bdo></ol><dd id='37zyx'><th id='37zyx'></th></dd><blockquote id='37zyx'></blockquote><ul id='37zyx'><style id='37zyx'></style></ul></q></td><noscript id='37zyx'></noscript><ol id='37zyx'></ol><p id='37zyx'></p><strong id='37zyx'><big id='37zyx'></big><strike id='37zyx'><q id='37zyx'><sup id='37zyx'></sup></q></strike></strong><p id='37zyx'><thead id='37zyx'><acronym id='37zyx'><tfoot id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd><form id='37zyx'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='37zyx'></fieldset><b id='37zyx'><dt id='37zyx'></dt></b><sup id='37zyx'></sup><label id='37zyx'></label><noframes id='37zyx'><ins id='37zyx'></ins></noframes><td id='37zyx'></td><dfn id='37zyx'></dfn><font id='37zyx'><style id='37zyx'></style></font><tr id='37zyx'><td id='37zyx'></td></tr><dfn id='37zyx'><ul id='37zyx'></ul></dfn><tr id='37zyx'></tr><abbr id='37zyx'></abbr><strong id='37zyx'></strong><dt id='37zyx'></dt><span id='37zyx'><label id='37zyx'><td id='37zyx'></td></label><address id='37zyx'></address></span><label id='37zyx'><bdo id='37zyx'><dt id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl></dt></bdo></label><abbr id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup></abbr><code id='37zyx'></code><address id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></address><td id='37zyx'><style id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody><strong id='37zyx'></strong></style></td><ul id='37zyx'><ul id='37zyx'></ul></ul><del id='37zyx'></del><th id='37zyx'><option id='37zyx'><legend id='37zyx'></legend></option></th><b id='37zyx'></b><i id='37zyx'><noscript id='37zyx'></noscript></i><q id='37zyx'></q><select id='37zyx'></select><option id='37zyx'></option><optgroup id='37zyx'><big id='37zyx'></big></optgroup><noframes id='37zyx'><acronym id='37zyx'><em id='37zyx'></em><td id='37zyx'><div id='37zyx'></div></td></acronym><address id='37zyx'><big id='37zyx'><big id='37zyx'></big><legend id='37zyx'></legend></big></address></noframes><ul id='37zyx'></ul><abbr id='37zyx'><p id='37zyx'><small id='37zyx'><bdo id='37zyx'><code id='37zyx'><i id='37zyx'><legend id='37zyx'></legend></i><sub id='37zyx'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='37zyx'></noscript><tr id='37zyx'></tr><select id='37zyx'><button id='37zyx'><dfn id='37zyx'><p id='37zyx'></p><q id='37zyx'></q></dfn></button><noframes id='37zyx'></noframes><b id='37zyx'></b></select><font id='37zyx'></font><option id='37zyx'></option><fieldset id='37zyx'></fieldset><noframes id='37zyx'><i id='37zyx'><div id='37zyx'><ins id='37zyx'></ins></div></i></noframes><tr id='37zyx'></tr><label id='37zyx'><small id='37zyx'></small><b id='37zyx'></b></label><noscript id='37zyx'><tr id='37zyx'></tr><div id='37zyx'></div><noscript id='37zyx'></noscript><tr id='37zyx'></tr></noscript><center id='37zyx'></center><dl id='37zyx'></dl><blockquote id='37zyx'></blockquote><pre id='37zyx'><dl id='37zyx'><noframes id='37zyx'><i id='37zyx'></i></noframes><dt id='37zyx'></dt></dl><label id='37zyx'><dfn id='37zyx'></dfn></label></pre><dir id='37zyx'></dir><strike id='37zyx'></strike><thead id='37zyx'></thead><span id='37zyx'></span><i id='37zyx'></i><font id='37zyx'></font><style id='37zyx'></style><font id='37zyx'></font><td id='37zyx'><select id='37zyx'><b id='37zyx'><address id='37zyx'><noscript id='37zyx'><acronym id='37zyx'></acronym></noscript></address><style id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody></style></b></select><ul id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></ul></td><strike id='37zyx'><dt id='37zyx'></dt></strike><dfn id='37zyx'></dfn><dir id='37zyx'><b id='37zyx'></b><font id='37zyx'></font></dir><ul id='37zyx'></ul><q id='37zyx'></q><acronym id='37zyx'></acronym><center id='37zyx'><strong id='37zyx'></strong></center><ins id='37zyx'><label id='37zyx'></label><span id='37zyx'></span></ins><li id='37zyx'><blockquote id='37zyx'></blockquote></li><th id='37zyx'><table id='37zyx'></table></th><tfoot id='37zyx'></tfoot><ins id='37zyx'></ins><table id='37zyx'></table><noscript id='37zyx'><del id='37zyx'><ol id='37zyx'><center id='37zyx'><ul id='37zyx'></ul><div id='37zyx'></div></center></ol></del></noscript><strong id='37zyx'><legend id='37zyx'></legend><td id='37zyx'></td></strong><font id='37zyx'><font id='37zyx'></font></font><noscript id='37zyx'><em id='37zyx'><form id='37zyx'><sub id='37zyx'></sub></form><bdo id='37zyx'></bdo></em></noscript><address id='37zyx'></address><center id='37zyx'><del id='37zyx'></del><sup id='37zyx'></sup></center><kbd id='37zyx'></kbd><font id='37zyx'><b id='37zyx'></b><table id='37zyx'></table><blockquote id='37zyx'></blockquote></font><big id='37zyx'><q id='37zyx'><center id='37zyx'><button id='37zyx'></button></center></q></big><i id='37zyx'><form id='37zyx'><option id='37zyx'></option><dir id='37zyx'><thead id='37zyx'></thead></dir></form><tr id='37zyx'><strike id='37zyx'><noframes id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl></noframes></strike><dt id='37zyx'></dt></tr></i><dfn id='37zyx'></dfn><tbody id='37zyx'></tbody><select id='37zyx'><dir id='37zyx'><noscript id='37zyx'><th id='37zyx'><strike id='37zyx'></strike><small id='37zyx'></small></th></noscript><tbody id='37zyx'><em id='37zyx'><optgroup id='37zyx'></optgroup><style id='37zyx'><tr id='37zyx'></tr><address id='37zyx'></address></style></em></tbody><code id='37zyx'><noscript id='37zyx'><ins id='37zyx'><font id='37zyx'></font></ins></noscript></code></dir><p id='37zyx'></p><dl id='37zyx'></dl></select><form id='37zyx'><bdo id='37zyx'></bdo><optgroup id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody></optgroup><blockquote id='37zyx'><button id='37zyx'><pre id='37zyx'><li id='37zyx'><tfoot id='37zyx'><kbd id='37zyx'></kbd></tfoot><fieldset id='37zyx'><dd id='37zyx'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='37zyx'></table><span id='37zyx'><dl id='37zyx'></dl></span></blockquote></form><em id='37zyx'><small id='37zyx'><blockquote id='37zyx'></blockquote></small></em><tfoot id='37zyx'></tfoot><del id='37zyx'><pre id='37zyx'></pre></del><em id='37zyx'><acronym id='37zyx'><th id='37zyx'></th></acronym></em><fieldset id='37zyx'></fieldset><code id='37zyx'><noframes id='37zyx'></noframes></code><form id='37zyx'><optgroup id='37zyx'><dir id='37zyx'></dir></optgroup></form><strong id='37zyx'></strong><ins id='37zyx'><option id='37zyx'></option></ins><dd id='37zyx'></dd><span id='37zyx'><tbody id='37zyx'></tbody></span><strong id='37zyx'><pre id='37zyx'><form id='37zyx'></form></pre></strong><li id='37zyx'><abbr id='37zyx'><dir id='37zyx'></dir><acronym id='37zyx'></acronym></abbr></li><ol id='37zyx'></ol><strike id='37zyx'></strike><label id='37zyx'></label><legend id='37zyx'><address id='37zyx'><thead id='37zyx'><tr id='37zyx'></tr></thead></address><dt id='37zyx'></dt></legend><thead id='37zyx'></thead><ins id='37zyx'><big id='37zyx'></big></ins><kbd id='37zyx'></kbd><center id='37zyx'><acronym id='37zyx'></acronym><code id='37zyx'></code></center><ul id='37zyx'><pre id='37zyx'></pre></ul><style id='37zyx'><dt id='37zyx'><noframes id='37zyx'></noframes></dt><sub id='37zyx'></sub><b id='37zyx'></b></style></div></html>